torsdag 15. november 2018

Annonsere i papir- og eAvisen

Her kan du bestille rubrikkannonse i HA.
Alle forretningsannonser legges også ut på h-a.no, og dette belastes med kr. 250,–.
Alle stillingsannonser legges også ut på h-a.no sin stillingskarusell, og dette belastes med kr. 4.000,– per annonse.
Rabatter:
• 2 innrykk innen en uke 10%
• 3 innrykk innen en uke 15%
• 4 innrykk innen en uke 20%
• 12 innrykk innen 3 mnd. 10%
• Alle innrykkene må bestilles samtidig, og annonsene må være helt like.

Ønsket rubrikk   Pris inkl. mva.
Arbeid utføres   kr.  32,20  per mm
Bil   kr.  32,20  per mm
Byggevarer   kr.  32,20
 per mm
Båt   kr.  32,20
 per mm
Camping   kr.  32,20
 per mm
Dyr til salgs   kr.  32,20
 per mm
Helse
  kr.  32,20
 per mm
Kunngjøringer
  kr.  37,25  per mm
Stilling ledig   kr.  45,38  per mm
Til leie   kr.  32,25
 per mm
Underholdning
  kr.  37,25  per mm
Til salgs   kr.  32,25
 per mm
Ønskes kjøpt   kr.  32,25
 per mm
Ønskes leid   kr.  32,25
 per mm
Ønskes utført   kr.  32,25
 per mm
Tidsfrister
Frister for innlevering:
Onsdag–lørdag:   Klokka 12.00 – to dager før det skal på trykk.
Mandagsavisa:   Klokka 12.00 torsdag.
Tirsdagsavisa:   Klokka 12.00 fredag.
Penger Forespørsel om pristilbud:
Forespørsel om pris og tilbud sendes til annonse@h-a.no.
Annonsekart og priser:
Amedia marked
Aviskatalogen.no
I tillegg kommer fakturagebyr kr. 43,75 inkl. mva.
Hvis HA skal produsere annonsen, kommer et tillegg på kr. 1,40 pr. mm.