19. jun
AV­GJØ­REL­SEN: Tore An­dre­as Gun­der­sen set­ter bal­len til høy­re for Sun­det-keep­er Da­niel Ro­jas.Foto: Rune Steen Hansen
 
Gle­den over­ras­ket match­vin­ne­ren
Tore An­dre­as Gun­der­sen jub­let et­ter å ha sendt HamKam vi­de­re i cu­pen. Spis­sen var over­ras­ket over hvor glad han var et­ter sei­e­ren.

Publisert: 08.mai.2014 04:00
Oppdatert: 08.mai.2014 03:59

HamKam treng­te straf­fer for å slå Ny­berg­sund ut av cu­pen. 1. divisjonslaget klar­te ald­ri å sco­re mot 2. di­vi­sjons­la­get, men det la ab­so­lutt in­gen dem­per på ju­bel­sce­ne­ne i HamKam-lei­ren.

Var sik­ker

- Det­te var en dei­lig se­ier, sier spis­sen som har til gode å sco­re mål i en ob­li­ga­to­risk kamp den­ne se­son­gen, men som var trygg da han fikk sjan­sen til å av­gjø­re opp­gjø­ret på straf­fe­spark­kon­kur­ran­sens ti­en­de og sis­te straf­fe.

Ny­dusj­et er han sis­te­mann som for­la­ter bortegarderoben, hvor ju­bel­ro­pe­ne gjal­let for en snau halv time si­den.

Gun­der­sen & co. fikk en­de­lig den opp­tu­ren hele klub­ben har leng­tet et­ter den sis­te tida.

- Nor­malt vil­le vi bare klap­pet hver­and­re høf­lig på skul­de­ren et­ter en se­ier mot Ny­berg­sund, men det er in­gen tvil om at den­ne sei­e­ren be­tyr noe eks­tra for oss. Sjøl er jeg litt over­ras­ket over hvor glad jeg ble da jeg sat­te straf­fa i mål, smi­ler Gun­der­sen, som na­tur­lig­vis var midt­punk­tet i ju­bel­sce­ne­ne et­ter 120 mi­nut­ter.

Et­ter en bly­tung start på se­son­gen had­de HamKam ab­so­lutt alt å tape da cup­kam­pen skul­le av­gjø­res på straf­fer. Men da vis­te Ha­mar-la­get seg plut­se­lig som men­talt ster­ke.

Stor mu­lig­het

Gun­der­sen, som har en for­tid som Ny­berg­sund-spil­ler, var ald­ri i tvil om at Kam­ma skul­le vin­ne på staf­fer.

- Jeg tenk­te at det­te var en fin mu­lig­het til å vin­ne, ikke en fare for å gå på en ny smell, sier Gun­der­sen.

Li­ke­vel leg­ger ikke spis­sen skjul på at la­get er inne i en vel­dig tung pe­ri­ode, og at en cup­sei­er er enes­te me­di­sin som kan vir­ke for la­get fra Bris­ke­by.

- Vi nek­ter å gi opp selv om det but­ter litt, men vi bur­de de­fi­ni­tivt av­gjort kam­pen i or­di­nær tid, me­ner spis­sen.

- Utrolig at vi ikke scorer

- Vi ska­per så man­ge, sto­re sjan­ser i and­re om­gang at det er utro­lig at vi ikke sco­rer, sier spis­sen som selv brant to sto­re sjan­ser.

Den før­s­te sjan­sen send­te Gun­der­sen him­mel­høyt til skogs, før han var nære ved å sco­re i and­re eks­tra­om­gang, et­ter et strå­len­de for­spill av den gode 16-år­in­gen Hen­rik Leh­ne Olsen.

Selv om grønn­buk­se­ne ikke fikk hull på ver­te­ne på Sund­ba­nen, var det HamKam som kon­trol­ler­te kam­pen, et­ter en jevn­spilt før­s­te om­gang. Det gle­det også Gun­der­sen på topp.

- Vi tren­ger gode opp­le­vel­ser, noe vi kan byg­ge vi­de­re på. Der­for hå­per jeg at den­ne cup­sei­e­ren kan være star­ten på noe som blir bra, sier man­nen som er an­satt i HamKam for å sco­re mål og av­gjø­re fot­ball­kam­per.

Det var der­for ikke noe rart at spis­sen rus­let inn i spillerbussen med en smil rundt mun­nen.

En­de­lig had­de Kam­ma noe å jub­le for.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke