hacklink
buy instagram followers
18. sep
Forfall: Noen fylkesvegerveger er i svært dårlig forfatning etter vinteren. Dette er Jønsbergvegen Stange.
 
1.040 kr. til riksveger, 133 kr. til fylkesveger

Publisert: 20.apr.2018 12:10
Oppdatert: 20.apr.2018 12:24

Fylkesveger er kanskje de viktigste vegene vi har. 80 prosent av vegnettet i Norge er fylkesveger, og i Hedmark har fylkeskommunen ansvaret for nesten 4000 kilometer fylkesveg. Dette er veger som både innbyggere og næringslivet er avhengige av. Vi skulle gjerne hatt større likhet i vegstandard mellom fylkesveger og riksveger.

Både transportetatene, fylkeskommunene, næringsliv og andre har gjentatte ganger bedt om å få på plass en ekstra satsing med et statlig program for å redusere det store etterslepet på fylkesvegene. I Hedmark har vi etterslep på 2,2 milliarder kroner. Nå reduserer vi etterslepet med 300 millioner på fylkesvegene i Hedmark. Dette klarer vi fordi fylkespolitikerne prioriterer det, og har vedtatt å bevilge mer til veg.

Vi skal være klar over at dette er prioriteringer til tross for at regjeringen har endret inntektssystemet. Hedmark fylkeskommune får 140 millioner mindre rammeoverført per år fremover. I tillegg reduseres regionale utviklingsmidler og kompensasjonsordninger er endret. Innenfor tildelt ramme skal fylkeskommunen - i tillegg til samferdselsoppgaver - drifte skoler, gi et godt tannhelsetilbud, drive nærings- og kulturutvikling for å nevne noe.

Rammevilkåra for Staten som vegeier og fylkeskommunene som vegeiere er ganske forskjellige. I Statsbudsjettet for 2016 ble det avsatt cirka 11 milliarder til drift av 10.581 km riksveier og fylkeskommunene brukte til sammen cirka 5,0 milliarder til drift av 44.318 km fylkesveger. Det gir 1.040 kroner per meter til drift av riksveger, og 133 kroner per meter til drift av fylkesveger. Jeg mener ikke at det skal være likt, men hvor store forskjeller skal det være?

I tillegg til å redusere rammetilskuddet, så har sittende regjering fryst rentekompensasjonsordningen og endret flomkompensasjonen - to kompensasjonsordninger som gjennom mange år har bidratt med penger til fylkesveger. Skulle det bli vårflom i år vet vi at flomskader på fylkesvegnettet ikke kompenseres som før. Endring i rentekompensasjonsordningen er en svekking av rammene - ved at man ikke lenger får kompensert renter ved investeringer i veg.

Bedring av vegstandard handler om trafikksikkerhet, fremkommelighet og vekst og utvikling. I forbindelse med behandling av Nasjonal Transportplan tok mange til orde for et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveger. Nå er det fremmet et forslag om et slikt vedlikeholdsprogram i Stortinget. Vi i Hedmark klarer så smått å redusere fylkesvegforfallet gjennom våre prioriteringer, men et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveger ville vært et viktig steg på vegen for å innhente forfall i et raskere tempo.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke