16. sep
Landbruk: Dagens jernbanespor gjennom landbruksomrpder i Ottestad.Foto: Trond Lillebo
 
Bane NOR må fjerne gammel jernbane
Jernbane: Jordvernalliansen ber om at Bane NOR blir pålagt å tilbakeføre gamle jernbanespor til landbruksjord.

Publisert: 01.mar.2017 22:25
Oppdatert: 01.mar.2017 22:31

I Hedmark planlegges det samferdselsprosjekter for vei og bane de neste åra, som legger varig beslag på over 1.500 dekar matjord. I tillegg vil minst det dobbelte areal bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. Jordvernalliansen sier ja til dobbeltsporet jernbane, men er opptatt av at jordvern må være et viktig premiss i planleggingen.

Trasévalg og topografiske løsninger er svært viktig for å bevare mest mulig dyrket mark. Det er ikke mulig å få en effektiv dobbeltsporet jernbane gjennom sentrale deler av Hedmark uten at det går med dyrket mark. Det er da meget viktig at gammel trasé tilbakeføres til jordbruk, der dette er naturlig.

Vi var derfor svært tilfreds med samferdselsministerens klare svar i Stortingets spørretime i fjor sommer, på spørsmål fra Knut Storberget (Ap), hvor ministeren slår fast: Der det er relevant, vil Jernbaneverket (nå: Bane NOR) etter en konkret vurdering som hovedregel reetablere areal til jordbruksformål. Dette viser at det er tverrpolitisk enighet om dette temaet.

Det er nå svært viktig at Bane NOR tydelig forplikter seg i det videre planleggingsarbeidet, slik at en unngår at gammel jernbane blir liggende igjen som et sår gjennom jordbrukslandskapet. Den nye jernbanen tar store jordbruksarealer, og stykker opp jordbruksareal i drift. Når den gamle jernbanen blir fjernet, får en frigjort og dyrket opp nytt areal, samt knyttet sammen tidligere oppdelte arealer. Det er viktig at dette avklares innen reguleringsplanfasen.

Når samferdselsministeren så klart har slått fast at gammel bane skal tilbakeføres til jordbruk der det ligger til rette for det, taler det for at det nedfelles i juridisk bindende dokumenter nå, og at det innarbeides som en del av de generelle bestemmelsene for planen.

Stange kommune, Ringsaker kommune og Fylkesmannen i Hedmark har bedt om at etterbruken avklares i denne fasen, mens Bane NOR vil vente med å ta stilling til dette til et senere stadium, etter at reguleringsplan er vedtatt. Fylkesmannen i Hedmark viser blant annet til innstrammede nasjonale føringer for jordvern, samt at strekningen Sørli-Brumunddal er utpekt som et pilotprosjekt når det gjelder å kompensere beslaglagt jordbruks- og naturreservatareal.

Vi er derfor både forundret og skuffet over at Bane NOR ser ut til å mene at etterbruken kun skal være en del av retningslinjene til planen. Dette gjør prosessen/ håndteringen mindre tydelig, og en risikerer at det «renner ut i sanden» når den nye jernbanen er ferdigstilt.

Jordvernalliansen mener det er et dårlig signal fra Bane NOR at de ikke vil ta etterbruken med i bestemmelsene nå. Vi er derfor glad for at samferdselsministeren har gjentatt, senest i avisintervju før jul, at hans svar i Stortingets spørretime fortsatt gjelder.

Jordvernalliansen i Hedmark ber regjeringen om å ta planvedtakene fra Stange og Ringsaker vedrørende etterbruk til følge, og således instruere Bane NOR til en tydelig forpliktelse for tilbakeføring av gammel jernbane i denne fasen.

Stortingets nye jordvernmål må også få betydning for store samferdselsprosjekter, og når store arealer blir omdisponert til nytt dobbeltspor, anser vi at det minste en kan gjøre for å bøte på dette, er å tilbakeføre gammelt jernbanespor til dyrket mark. Det er også et viktig prinsipp i norsk rettspraksis, at den som forurenser skal rydde opp etter seg. Vi er nå bekymret for at Bane NOR ikke skal ta sitt ansvar i denne viktige saken.

Jordvernalliansen i Hedmark har tiltro til at statsrådene tar dette på største alvor, og vi ser fram til at vår henvendelse blir fulgt opp av rette departement.

Lars Opsal jr - Hedmark Bondelag

Lars Mæhlum - Naturvernforbundet i Hedmark

Esten Segbø - Hedmark Natur og Ungdom

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke