17. sep
 
BBL vil ha utredet H1, H2 og H5

0
Publisert: 19.feb.2015 07:00
Oppdatert: 19.feb.2015 07:06

Framføring av dobbeltspor til Hamar vil være viktig for samfunnsutviklingen både for Hamar, regionen rundt, utviklingen i Stor-Oslo som helhet, miljøet og jernbanens posisjon i framtidig trafikkavvikling.

BBL erkjenner at uansett hvilket valg man gjør av trasé gjennom Hamar vil alle foreslåtte alternativ ha klare fordeler og ulemper for både byen, framtidig trafikkavvikling, teknisk gjennomføring av utbyggingsprosjektet og samfunnsmessige kostnader. Utfordringen vil derfor være å lande på et alternativ som både tilfredsstiller jernbanens krav til en moderne og framtidsrettet jernbaneløsning, og overordnede nasjonale hensyn og Hamars mål for byutviklingen.

Uansett løsning vil en ny jernbanetrasé være et stort inngrep. BBL mener det er avgjørende at det er en størst mulig aksept for løsningen som til slutt velges i befolkningen. Dette krever at fordeler og ulemper ved de ulike løsningene synliggjøres, også for løsninger Jernbaneverket oppfatter som uaktuelle. Det er også helt avgjørende i den videre planleggingen å se på avbøtende tiltak for de ulike alternativene.

Uansett hvilke alternativer som skal utredes videre, vil det være uforenlig med Hamars videre utvikling at nåværende funksjon for godsavviklingen blir opprettholdt. Oppsett av godstog, parkering og bruk av sentrum til lokførerskifter, vedlikehold o.l. må skje utenfor sentrum. Dette vil også ha konsekvenser for antall spor inn og ut av stasjonsområdet, og antall spor på stasjonen.

Hamar er definert som en av vekstregionene på Østlandet. Byutvikling og fortsatt fortetting er derfor viktig både av nasjonale og lokale hensyn, og helt vesentlige for BBL vurdering av hvilke traseer som bør utredes. Andre sentrale punkter er hensynet til Mjøsa, jordvern, miljø, næringsutvikling, framtidig boligutvikling og trafikkavvikling.

I henhold til analyse foretatt av Asplan Viak på vegne av Kommunal og moderniseringsdepartementet om fremtidens byer, ligger det i Hamar fortetningsmulighet i radius på 1,2 km fra dagens stasjon på 4.000 personer. I storsentrum er det fortetningsmulighet på 10.000 personer. Videre ligger 50 % av dagens bedrifter innenfor 1,2 km fra dagens stasjon og 80 % innenfor tre km. Over 50 % av Hamars innbyggere bor innenfor tre km fra dagens stasjon. Et riktig valg av ny jernbanetrase gir mulighetene for en byutvikling som gjør byen til en av de som best oppfyller nasjonale klima- og miljømål.

BBL mener utredningene av en jernbaneløsning i Hamar må fokusere på to overordnede forhold: Jernbanens betydning for sentrumsutviklingen og forholdet til strandsonen og Mjøsa. Traseer med stasjonsplassering som understøtter sentrum må derfor gis grundig behandling i planprogrammet. Samtidig er det slik at området fra Stangebrua og til Bryggeriet er den viktigste kontakten byen har med Mjøsa. Nærheten til Mjøsa er Hamars viktigste attraksjonsfaktor, og det gir føringer for valg av jernbaneløsning.

Som konsekvens av disse faktorer mener BBL at videre utredning bør skje basert på alternativene H1, H2 og H5, eller varianter av disse. Vi erkjenner samtidig at dette er en utfordring da utviklingsprosjekter i nær bykjerne skaper mye konflikt. Nettopp derfor er det viktig å utrede disse tre alternativene slik at hele Hamar kan se konsekvensene av løsningene før Hamar velger.

leder BBL

Gruppeleder BBL

ordførerkandidat BBL

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke