15. sep
MER TRE: Senterpartiet vil at nye offentlige bygg alltid skal vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer, skriver Mari Gjestvang. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
 
Bioøkonomi og næringsutvikling
Senterpartiet vil føre en politikk som skal tilrettelegge for livskraftig næringsliv og verdiskaping over hele landet.

Publisert: 03.sep.2017 20:30
Oppdatert: 03.sep.2017 20:32

Fornybare ressurser, lavutslippsteknologi, kretsløpsøkonomi og gjenvinning med vekt på grønt karbon er sentrale elementer i «det grønne skiftet», for å bli mindre avhengig av fossil energi.

I tråd med dette er det vedtatt en bioøkonomistrategi for Innlandet, med satsingsområder.

Innlandet har store verdikjeder innen jord- og skogbruk, med foredlingsindustri og kompetansemiljøer innen bioteknologiske områder som plante- og husdyravl.

Videre vil teknologimiljøer som Raufoss og NTNU Gjøvik kunne bidra positivt i bioøkonomiens utvikling.

Innlandet har over 40 prosent av skogressursene. Ved å foredle hele tømmerstokken selv, kan verdiskapingen øke 10 ganger, sammenlignet med ren eksport av massevirke slik tilfellet dessverre er i dag.

Fra tømmerstokken kan det lages utallige produkter.

Sp vil at treforedlingsindustrien må få nye økonomiske rammebetingelser gjennom investeringstilskudd, risikoavlastning på lånekapital og eventuelt statlig eierkapital inn i bedriftene.

Staten bør også fravike prinsippet om næringsnøytralitet slik at strategiske satsingsområder kan prioriteres, framfor å smøre statlige støtteordninger tynt utover ved «å gi litt til alle».

Så må det også sørges for god bredbånd- og mobildekning og penger til forskning og utvikling.

Skogen i Hedmark tar opp 15 prosent av landets totalutslipp av CO2. Enda mer karbon kan bindes gjennom god skogskjøtsel, og klimagevinsten kan ytterligere økes gjennom omfattende bruk av treprodukter i både privat og offentlig sektor.

Sp vil at nye offentlige bygg alltid skal vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer.

I tillegg kan det satses på biokull, som blant annet kan lages av hogstavfall i industriell skala eller i mindre lokale anlegg.

Biokull er lagringsstabilt over flere århundrer, og vil antagelig være en kostnadseffektiv måte å lagre karbon på, samtidig som en oppnår jordforbedring.

Biokull vil altså både kunne gi klimagevinst, økt matproduksjon og mindre avrenning av næringsstoffer. Dette er muligheter som bare må gripes.

Senterpartiet vil at matjord må få strengere lovvern, og dette bør også omfatte dyrkbare arealer egnet for kornproduksjon.

Utmarksressursene må kunne utnyttes til beiting, slik at en opprettholder både nærings- og bosettingsgrunnlag, samt det store artsmangfold som er betinget av beiting. Dette forutsetter reduserte rovviltbestander og effektive uttak av skadedyr.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke