16. sep
JERNBANEMØTET: Jernbaneverket lanserte sitt planprogram for strekningen dobbeltsporet jernbane Sørli - Brumunddal. På bildet planleggingsleder Sverre Setvik og møtedeltagerne Bogdan Jankow og Geir Bjørnar Smebye, hvor sistnevnte er talspersonen for Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone.FOTO: ELI J. Haugen
 
Borteseier til Jernbaneverket

0
Publisert: 17.des.2014 07:53
Oppdatert: 17.des.2014 08:06

I møtet der Forslaget til Planprogram for Intercity-utbyggingen ble presentert, opprettholdt Jernbaneverket sin tidligere beslutning om bare å videreføre de to alternativene H1 og H5. I dokumentet begrunnes det hvorfor de øvrige alternativene ikke skal vurderes videre.

Konsekvensene ved valg av H1 eller H5 redegjøres for. Min vurdering, etter å ha lest redegjørelsen, er at H5 ikke vil bli utredet videre. Planen har for mange negative konsekvenser for jordbruk, fornminner, stasjonsplassering, sentrumslokalisering mm til å bli valgt for det videre kommunedelplanarbeidet.

Da gjenstår H1 som eneste alternativ. Det alternativet som Hamars beboere ikke vil ha, fordi en vesentlig del av det består av bru og/eller fylling tvers over Hamarbukta foran Skibladnerbrygga og langs Koigen. I møteillustrasjonen framsto den tilknyttede planleggings- eller utredningskorridoren som så smal, at alternative linjeføringer ikke er mulige i området. På spørsmål fra salen ble det åpnet for at korridoren kanskje kan flyttes nærmere byen.

Spørsmålet er da om det finnes andre framføringsmåter for H1 - utbyggingen over Hamarbukta? Måter, som med utgangspunktet i nåværende stasjon og ca eksisterende linje kan gi en omforent løsning, som oppfyller kravene?

Det er to krav som er viktigst. (1) Linjeføringen, som gir maksimal hastighet og (2) sikring mot oversvømmelse ved 200-års flom. Nordgående tog skal stoppe på Hamar stasjon. Det betyr at linjetraseen (1) kan ha mindre radius enn om tog skal passere med høyeste dimensjonerende hastighet.

«NVE Flomsonekart. Delprosjekt Hamar» angir at vannstanden ved en 200 års flom ligger på kote 126,43. Flommene i 1910 og 1927 kulminerte på kote 125,50 og 126,00. Normalvannstanden ligger til orientering mellom HRV på ca + 123 og LRV på ca + 120. (2) «Dovrebanen har aldri vært oversvømmet av flomvann», da den ligger på kote +127,0 ved stasjonen.

Hele godsområdet, Espern og lavereliggende deler i sentrum vil bli oversvømmet. Det samme gjelder for området ved Vikingskipet og Disenstranda. Sannsynligheten for at togtrafikk opprettholdes i en slik situasjon synes følgelig liten. Flomsikring for den nye traseen opp til + 127,0 bør følgelig være på den sikre siden.

Svaret på spørsmålet om andre omforente løsninger for H1, er kanskje å benytte en alternativ flomsikringsmåte. Den består i å legge banen i betongkulvert, som sikres mot oversvømmelse ved betongvegger og utenforliggende tettingsmasser opp til ca +127,0.

En slik løsning vil gi flomsikring for sentrumsområdene, reduksjon av trafikkstøy, bedret framkommelighet på tvers av sporene og utsikt til Helgøya fra Strandgateområdet.

Kulverten foreslås lagt på utsiden av dagens trase fra stasjonsområdet, over bukta og eventuelt helt fram til Nordvikbakken. Opprettholdelse av trafikk på Dovrebanen i anleggsperioden kan gjennomføres ved at kulvert med to spor etableres på sjøsiden av dagens spor. Når trafikken overføres til disse kan et eventuelt tredje spor etableres i kulvert på innsiden av de to andre.

For at et slikt alternativ skal kunne utredes i neste fase, er det en forutsetning at utredningskorridoren over Hamarbukta gjøres så bred at den kan inkludere slike traseforslag.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke