hacklink
18. sep
Innlandet: NTNU-effekten må utnyttes i det nye fylket, mener de fem ordførerne. Dette er G-bygget på Gjøvik. Foto: Kenneth Kalsnes, NTNU
 
Det nye fylket kan bli mulighetenes fylke
Fylkessammeslåingen: Det blir muligheter til å tenke nytt om de mulighetene som ligger der til beste for innbyggere, arbeids- og næringsliv.

Publisert: 21.nov.2017 11:52
Oppdatert: 21.nov.2017 11:59

Kommunene i Gjøvik-regionen mener sammenslåingsprosessen mellom Oppland og Hedmark gir mulighet til å tenke nytt og visjonært om de muligheter som ligger i å bygge en ny fylkeskommune til det beste for innbyggerne, arbeids- og næringsliv og det sivile samfunn i hele innlandet.

Vi må ta utgangspunkt i de fordeler vi har, og hvor vi har sterke og framtidsrettede kompetansemiljøer hvor utgangspunktet for utvikling og vekst er store. Det nye fylket må gi svar på hva kunnskapsmiljøene og selskapene trenger for å vokse, slik at vi kan gi attraktive arbeidsplasser til flere. Samlet kan vi tilby hele bredden av det unge ønsker innen utdanning og selskapene trenger av kompetanse.

Ny teknologi, innovasjon og digitalisering i offentlig sektor må være viktige elementer når den nye organisasjonen skal etableres. Å tenke nytt omkring den fylkeskommunale tjenesteproduksjonen og utøvelsen av rollen som utviklingsaktør er derfor helt nødvendig for at resultatet av en sammenslåing skal bli vellykket. Organisering av den nye administrasjonen må ikke bare rigges slik at ny teknologi og digitale løsninger blir tatt i bruk på en optimal måte, men like viktig er det å etablere tjenester- og virkemiddelapparat etter mønster av hvordan ambisiøse arbeids- og næringslivsaktører samhandler i klynger på tvers av bransjer og landegrenser. En annen forutsetning for å lykkes med å utvikle det nye innlandsfylket er å bygge ut hovedtransportårene mellom mjøsbyene. Dette bør legges som en premiss for fusjonen.

Det blir viktig å synliggjøre fylkets kvaliteter og bidra til å forsterke og utvikle næringer og nettverk som er viktige for å utvikle bedrifter og skape vekst. Visjonen må være å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør i samhandling med kommunene og nærings- og forskingsinstitusjoner. Dette krever nedtak av et institusjonalisert fylkeskommunalt næringsutviklingsapparat til fordel for en mer handlings- og resultatorientert organisasjon som samhandler i- og med nærings- og kompetansenettverk. Et regionalt utviklingsapparat lagt til Gjøvik vil kunne medvirke til at Hadelandsregionen gis økte muligheter til innflytelse i det nye fylket.

Det nye innlandsfylket må derfor være tett på verden, ta i bruk ny teknologi, velge smarte løsninger og være omstillingsdyktige. Næringsklyngene i Gjøvik-regionen er kjent for- og har tatt i bruk banebrytende teknologi og smarte løsninger. Bedriftsklyngen NCE/SINTEF Raufoss er gitt et nasjonalt ansvar for å videreutvikle og spre kunnskapen til hele nasjonen. I Østre-Toten er et bærekraftig kompetansesenter for jordbruk under etablering og ved NIBIO Apelsvoller nasjonalt senter for presisjonsjordbruk etablert. Sammen med Norwegian Wood Cluster som er lokalisert på Gjøvik, vil disse miljøene utgjøre spydspisser innenfor bioøkonomi og bærekraftig utvikling.

NTNU-effekten må utnyttes i det nye fylket. NTNU valgte å fusjonere med Gjøvik- og Ålesund-miljøene fordi disse hadde vist stor evne til å konkurrere internasjonalt og ta i bruk og videreutvikle ny teknologi og smarte løsninger. De koblingene som er opprettet gir bedre muligheter for å utnytte kraften i det samlede kunnskapsmiljøet NTNU og SINTEF representerer, men for å ta ut potensialet bør vi koble disse miljøene og selskapene tett på regionale utviklingsaktører – inkludert aktuelle deler av en fremtidig fylkesadministrasjon. I Møre og Romsdal har man lokalisert viktige aktører som Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Eksportkreditt, selv om fylkesadministrasjonen er lagt til Molde.

På samme måte som at virkemiddelapparatet må legges i nærheten av næringsklyngene, må fagopplæringen på fylkeshusene flyttes nærmere brukerne og opplæringsarenaene. I Gjøvik-regionen finner vi allerede i dag Internasjonalt servicekontor for lærlinger, Handelskammer og Internasjonalt vertskapssenter for kompetansearbeidskraft fra utlandet. Når i tillegg Norges største fagskole er lokalisert på Campus NTNU Gjøvik, skulle det være nærliggende å foreslå at fagopplæringen i det nye fylket bør legges til dette miljøet.

Gjøvik-regionen har gjennom mange år fått lite av viktig offentlig oppmerksomhet. Det er grunn til å tro at både Hedmark og Oppland har tapt på at de ikke har dratt nytte av et tettere samspill med Gjøvikregionens næringslivsarbeid. Gjøvik-regionen inviterer derfor til at man i etableringen av det nye fylket kobler seg på, drar nytte av utviklingskraften fra ressursmiljøene i Gjøvik-regionen.

Viktigste faktor for å lykkes med fusjonen – ved siden av effektiv drift – er å etablere samhandlingsmodeller med fokus på å tilrettelegge for verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser. Vi mener derfor at det nye fylkets regionale næringsutviklingsapparat må legges i nær tilknytning til de sterke nærings- og forskingsinstitusjonene i Gjøvik-regionen.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke