hacklink
18. sep
Jørn Holme: Underlig og besynderlig av Riksantikvaren, skriver Bjørg Eva Aasen.Foto: Trond Lillebo
 
Dobbeltspor og kulturminner
Fortidsminneforeningens formål er å arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner og å skape en allmenn forståelse for kulturminnevern.

Publisert: 21.nov.2016 15:42
Oppdatert: 21.nov.2016 15:59

Foreningen har valgt ikke å flagge noe entydig standpunkt til de ulike traséalternativene. Vi har tatt for gitt at Riksantikvaren ville sikre at hensynet til kulturminner ble ivaretatt ved et så gjennomgripende prosjekt.

De vestre alternativene innebærer at Hamar fortsatt vil ha jernbane mellom bysentrum og Mjøsa Det har byen hatt i 120 år av sin 165-årige historie. Slik sett er ikke vestre alternativ noe dramatisk brudd med byens identitet og historie. Hvilken virkning høyhastighetsbane i strandsonen får på bylandskapet, tror vi avhenger av hvordan jernbaneanlegget utformes. Jernbaneverket kunne gjort en bedre jobb med å underbygge sitt anbefalte alternativ med gode prospekter og 3D-modeller.

Kulvert under Hamarbukta med oppfylling mellom gammel og ny trasé vil være svært gjennomgripende og bryte forbindelsen mellom den historiske bykjernen og Mjøsa. Særlig dersom det legges opp til høg utnyttelse av de innvunne arealene.

Det andre vestalternativet – bru over Hamarbukta – har hittil vært lite framme i debatten. Riksantikvaren avviser bruløsning ut ifra den antakelsen at jernbanebruer «er relativt store konstruksjoner med kraftige bærende konstruksjoner, under- og overbygging, støyskjermer og til sist strømmaster og kabler». Fortidsminneforeningen mener at Riksantikvaren avviser bruløsningen på et litt løst grunnlag. Det finnes mange vakre og luftige bruer i verden, bruer som smykker landskapet mer enn de skjemmer, tegnet av internasjonalt kjente arkitekter.

Når det gjelder selve planprosessen og hvordan hensynet til kulturminner er hensyntatt i plandokumentene, finner vi grunn til å undre oss. Riksantikvarens innsigelse mot tre av fire alternativer kom uventet og uten forvarsel ved uttalefristens utløp – faktisk på overtid. Særlig besynderlig er det når Riksantikvaren i sin begrunnelse stadig peker på at planen «ikke i tilstrekkelig grad belyser og illustrerer konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø».

Vi må spørre oss hvilken kommunikasjon det har vært mellom Jernbaneverket og sentral og regional kulturminnemyndighet i løpet av de nesten to årene som er gått siden planen ble varslet. Jernbaneverket har hele tiden visst at dobbeltsporet uansett trasévalg ville få dyptgående virkninger på kulturminner og kulturmiljøer.

På sin side burde Riksantikvaren ha skjønt at nytt dobbeltspor gjennom Hamar ville berøre kulturminner av nasjonal betydning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine Retningslinjer for innsigelse i plansaker tydelig gjort det klart for overordnede myndigheter at interesser som kan gi grunnlag for innsigelse skal komme fram så tidlig som mulig i planprosessen, at det skal legges vekt på tidlig medvirkning i oppstarts- og planleggingsfasen, og at konflikter og planfaglige feil skal avklares før høring og offentlig ettersyn av planen. Mener Riksantikvaren disse retningslinjene er blitt fulgt under planprosessen?

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke