hacklink
18. sep
ILLUSTRASJON: Fjellforløpet nord for Vangsvegen vil gi føringer for høyden på sporene i den nye stasjonen
 
Dobbeltsporet må også utredes under Vangsvegen
Jernbanespor: Bane Nor må få en klar, negativ tilbakemelding på morgendagens formannskapsmøte, skriver Terje Halbakken.

Publisert: 20.mai.2019 14:52
Oppdatert: 20.mai.2019 15:52

Det er bebudet ekstraordinært møte onsdag kommende der Formannskapet skal ta stilling til Bane Nors motvilje til å utrede alternativet med føring av nytt dobbeltspor under Vangsvegen. Her må Bane Nor få en klar negativ tilbakemelding. Temaet i saken er høyst sannsynlig det viktigste i nyere tid politisk for kommunen og innlandet forøvrig og som vil gi avgjørende føringer for videre utvikling av byen og regionen.

Det er åpenbart at alternativet må utredes på lik linje med de øvrige. Det er derimot oppsiktsvekkende at en profesjonell prosjekteier i dette tilfellet i det hele tatt opptrer på denne måten overfor kommunen i et så omdiskutert og viktig prosjekt. Fremsettelse av «trusler» om mulig manglende planleggingsmidler, utsettelser og udokumenterte påståtte kostnadsøkninger i milliardklassen er manglende troverdig opptreden i denne fasen.

Stasjonsplasseringen må sikre at dette viktige knutepunktet mellom Dovre- og Rørosbanen fullutvikles ved at alle spor betjenes gjennom den nye stasjonen og at det sikres spor i alle retninger for begge baner. Dette må ligge som en absolutt premiss for plasseringen, slik at det også legges til rette for effektiv overgang ved korresponderende ruter. Med kommende Innlandet fylke må kommunikasjonen «internt» absolutt styrkes med lokaltog for tilrettelegging for arbeidspendling og befordring for øvrige tjenester spredt mellom byene herunder skoler, kulturaktiviteter, militære m.m. Ut fra de fremlagte planer hittil, er det kun «Øst» som vil kunne ivareta dette på en rasjonell og effektiv måte.

«Øst» åpner for en unik mulighet for knutepunktutvikling som nå (og på tide) er blitt et høyt prioritert satsingsområde politisk. Fjellforløpet nord for Vangsvegen vil gi føringer for høyden på sporene i den nye stasjonen. Med lokk over banen mellom Stangevegen og Vangsvegen videreutvikles arealene over, sammen med tilliggende områder med parkeringshus, nærings- og boligbygg samt nødvendig infrastruktur. Her ligger det til rette for å tenke «STORT»! Bane Nord Eiendom som er blitt en hovedaktør innen utvikling må inviteres inn i prosjektet sammen med private interessenter for å utrede potensialet som ligger i et slikt mulig fellesprosjekt, og som i dette tilfellet har den store fordelen i at det kan planlegges nytt helt fra bunnen av. Området ligger stort sett åpent med gode grunnforhold. Nylig er Filipstad presentert med et lignende utviklingsprosjekt med etablering av en ny bydel (der med lokk over E18).

Alternativet med senket «Øst» vil ikke beslaglegge dyrket mark i Hamar. Banen vil kun bli synlig mellom Stangelandet og Stangevegen. Et minus vil være at den vil beslaglegge noe areal av verneområdet ved kryssingen ved Stangebrua, men fjerning av dagens spor vil kompensere for dette.

To doble tunnelløp etableres fra stasjonsområdet til Jessnes. Foruten å oppnå en robust løsning med hensyn på fremtidig drift og vedlikehold, vil det ene løpet kunne fungere som rømningsveg. En unngår dermed tverrslag/rømningsveger ut i dagen med forskriftsmessig angitte avstander langs traseen. Videre kan deler av tunnelløpene tilpasses for disponering som hensettingsspor betjent lokalt fra stasjonen i stedet for å plassere disse uhensiktsmessig ute på «landsbygda» med de negative konsekvensene dette medfølger. Etableringen vil ha en pris men vil redusere kostnadene over tid ved gunstigere lokalisering, drift og vedlikehold.

«Øst» åpner for å trekke den kommende Espern-utbyggingen tettere til dagens byområder med flere og langt gunstigere adkomstmuligheter. Videre bør diskusjonen om «Ringgatas forlengelse» (senket) på nytt settes på dagsorden, men da med kobling til Stangevegen der denne krysser Rørosbanen i dag. Det nye krysset senkes da ned til minst dagens banenivå.

Det har lenge ligget i kortene at Bane Nor med alle grep søker å tvinge fram alternativet med opprettholdelse av nåværende stasjon i fremtidig løsning. I tidligere innlegg har jeg blant annet påpekt de anleggstekniske utfordringene ved å bygge nye spor inntil eksisterende baner i drift. Det ligger også store utfordringer og kostnader i «Vest» ved passering av Hamarbukta i den fremlagte planen.

Det hadde i denne forbindelse vært av almen interesse å få opplyst hvor lang stengetid Bane Nor har beregnet for Dovrebanen i byggeperioden sør og nord for nåværende stasjon i alternativ «Vest». «Øst» kan bygges helt uavhengig av nåværende bane i drift i åpen byggegrop og fjelltunnel, og kun med inngripen i koblingspunktene til Dovrebanen i sør og nord rett i forkant av idriftsettelsen. Anleggsaktiviteten vil være østrettet mot Midtstranda og skåne byen for belastning.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke