15. sep
 
Eldrerådene, ressurs eller nødvendig onde
Eldreomsorg.

Publisert: 07.sep.2015 04:00
Oppdatert: 07.sep.2015 10:53

Hedmark fylkes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter. Rådet behandler saker på samfunnssektorer som berører eldres levevilkår. Øverste organ er Hedmark fylkes eldreråd som består av syv medlemmer som er valgt av fylkestinget. Alle kommuner har eget eldreråd.

I arbeidet med ny forskrift til TT-ordningen var alle eldreråd i fylket naturlige høringsinstanser. De fleste ga innspill til en god sosial ordning de eldre er største bruker av. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen lyttet klokelig nok til evalueringene og foreslo flere endringer.

Forslag til ny forskrift var et resultat av en åpen, grundig, inkluderende og demokratisk prosess. Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkestinget med unntak av bestemmelsene om TT-nemdas- og klagenemndas sammensetning. TT- nemnda forvalter forskriften og bestemmer hvem som skal nyte godt av ordningen.

Brukerne var/er representert med to medlemmer fra funksjonshemmedes råd. Fylkesrådet ville etter enstemmig innstilling fra alle høringsinstanser, også Funksjonshemmedes råd, at også de eldre som største bruker av ordningen skulle bli representert i TT-nemnda.

«Fylkesrådet synes det er rimelig at eldrerådet foreslår representant til nemndene fordi det er et faktum at en stor del av brukerne er eldre. Eldrerådets oppgave er å ivareta eldres interesser. Sammensetning av TT-nemda fortsatt med to bruker representanter, en utpekt fra RLF og en utpekt fra Hedmark fylkes Eldreråd».

Før saken ble lagt fram for fylkestinget ble den behandlet i en komite. Komiteen gikk etter forslag fra Terje Hofstad (Ap)mot Fylkesrådet og innstilte på at begge brukerrepresentantene til TT-nemnda fortsatt skulle komme fra RLF og utestengte dermed Hedmark fylkeskommunes Eldreråd

I fylkestinget stemte Ap samlet sammen med representantene fra H, V, KrF og SV mot innstillingen fra Fylkesrådet og utestengte dermed Hedmark fylkes Eldreråd fra å påvirke en ordning de er største bruker av. Overraskende og litt nedverdigende ble det argumentert med at Eldrerådene ikke hadde noe å tilføre TT-nemnda.

Ap som sto i front for å utelukke Hedmark fylkes eldreråd i å påvirke en ordning de er største bruker av har senere presisert at: «Det at andelen brukere er stor, er ikke noe argumentasjon for at eldrerådet skal være representert i nemnda». Det store og åpenbare spørsmål blir da hvilken verdi spesielt Ap, men også H, V, KrF og SV tillegger eldrerådene i fylket. Er de en ressurs eller kun et unødvendig onde som det heller ikke er verdt å lytte eller ta hensyn til?

Å utelukke en gruppe, uansett hvilken, i å påvirke en ordning de er største bruker av er udemokratisk, usosialt og uverdig.


 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke