15. sep
Ankerhagen: Et lyspunkt i forbindelse med arkitektkonkurransen om Ankerhagen, skriver Einar Lund. I Ankerhagen her rådmann Bjørn Gudbjørgrud og prosjektleder Reidar Aas.Foto: Line Rørbæk
 
Vekst og vern i Hamar: En rådmann til besvær
Byutvikling: Aldri har jeg lest utredninger i reguleringsplansaker som i så liten grad har avveid vekst og vern som i Hamar det siste året.

Publisert: 05.mai.2019 13:07
Oppdatert: 06.mai.2019 07:02

I sin serie om hus i Hamar sentrum hadde HA 20. februar et intervju med rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. Han framholdt at god sentrumsutvikling besto i å avveie interesser mellom blant annet vekst og vern. Vel og bra. Men aldri har jeg lest saksutredninger i reguleringsplansaker som i så liten grad har avveid vekst og vern som siste år i Hamar kommune. Hvor avveiingen mellom utbygging og endringer i eksisterende bebyggelse stort sett har vært å følge utbyggeres interesser, det være seg private eller kommunens egne.

I sin avskjedskommentar til kommunestyret (HA 25. april) anbefaler rådmannen: «Ikke gi dere på fire etasjers byggehøyde i sentrum». Ja vel, hvor er avveiingen mellom «vekst og vern»? I mange av de nevnte saksutredningen har rådmannen demonstrert manglende kulturforståelse, manglende respekt for gjeldende planer og manglende forståelse for saksbehandlingsprinsipper i plan- og bygningsloven.

Meninger om slike forhold framkommet i planprosessen ved høringer og behandling er føyst til side ved faguskikkelig argumentasjon. Ofte ved å repetere de private forslagsstillernes (utbyggernes) begrunnelser. Den faglige skikkeligheten som utvilsomt finnes i rådmannens administrasjon er gjort utydelig. De samfunnsmessige avveiingene er ikke reflekterte. Politikerne har ikke fått beslutningsunderlag de fortjener. Og som de skal ha etter plan- og bygningsloven.

LES OGSÅ: Rådmannen ble takket av med en krakk

Det var et lite lyspunkt forleden: I sin åpning av samlingen i Bylab for deltakere og interesserte i arkitektkonkurransen om Ankerhagen, uttrykte rådmannen glede over de mange bidrag, spennvidden i dem og det gode beslutningsunderlaget for videre planlegging de viste. Han uttrykte at dette var en veg å gå i andre plansammenhenger. Etter mange år i arkitektvirksomhet og offentlig planlegging sier jeg bare: «Velkommen etter, det er på høy tid». Arkitektkonkurranser, framskaffing av alternative forslag og andre metoder for idéutvikling kunne vært brukt på flere av de omstridte reguleringsplanforslagene som har vært behandlet det siste året. Hamar kommune har gjort det under tidligere rådmenn med vellykkede resultater.

Hvis rådmannen hadde lagt vekt på sine egne medarbeideres kunnskap om planlegging og avveininger ville mye være vunnet. Mange parter har nedlagt mye arbeid i høringsuttalelser, innsigelser, klager o.a. Unødvendig påpeking og repetisjon av samfunnsinteresser som allerede er nedfelt i gjeldende planverk, nasjonale føringer eller lovverk om behandling av plansaker ville vært kapasitetsbesparende og ikke konfliktødende.

I sentrumsområdet har alle slike detaljreguleringsforslag sprengt rammen for rådmannens «fire etasjer» - fem til åtte har vært normen. Saksutredningene har inneholdt betydelig mer vekst enn vern. Forsøket på å skape en gjenkjennbar by for fremtiden av det som kan karakteriseres som «gamlebyen» i Hamar slik det er lagt til rette for i gjeldende sentrumsplan forskusles.

Prosjektenes arkitektoniske form og respekt for de sammenhenger de skal framstå er ikke overbevisende. De er i stor grad seg selv nok. Jan Digerud, en av Norges fremste arkitekter siste 50 år sier i Arkitektnytt nr. 4/2019: «Jeg tenker mellomrommene i en by før jeg tenker bygget». Hamar arrangerte i 2004 på kommunens initiativ den nasjonale Arkitekturdagen. Arrangøren, Norske arkitekters landsforbund, «føler seg inspirert av Hamar som åsted for den mellomstore byens fagproblematikk» heter det i begrunnelsen for stedsvalget. «Eia vi var der» er (i 2004) en bedre egnet omtale av dagens tendenser - med Ankerhagen som et hederlig unntak.

LES OGSÅ: Søknadsfristen for Gudbjørgsruds etterfølger forlenges til 1. juni

Den stadige framleggelsen av enkeltstående reguleringsplanforslag gir ikke rom for arbeidet som er satt i gang for å vurdere verdier og nye utformingsprinsippene i sentrum. Komiteen for plan, miljø og næring fikk et slikt mandat for ett år siden og er godt i gang. Framlegging av nye reguleringsforslag innenfor mandatområdet er obstruksjon mot denne demokratiske prosessen. At komiteen ikke engang får dem til vurdering undergraver komiteens viktige arbeide og de vurderingene de er bedt om å gjøre. Et slikt demokratisk problem tjener lite til Hamar kommunes ære som planansvarlig myndighet.

Nåværende rådmann slutter. Det er med age jeg ønsker Sandefjord lykke til. Vi får en ny. Ordfører Einar Busterud sa det treffende i debatten om titler forleden: «En rådmann gir råd, en (kommune)direktør beslutter». Måtte vi alle få gode råd av den nye – mann eller kvinne.

Dra krakken bort frå maset, så sett vi øss og berog prøv å finne leia der sentrumplanan er.Det er så mange detaljplana`, lett å gå i spinn,sjølv om egen nemd skal greie ut om det dom finn`.

I millom alle husa er gatan kleine, små,vart laga dengang framtidsvona berre var som så.Nå rese` seg høghusa i lille Hamar byfor vekst er vern for aille - kan vi derom bli kry?

Dra krakken bortått glaset, så sett vi øss og ser,og prøv å finne ste`a der solas stråler bær.Hu er så skarp den sola, men det er ovafor;her nede millom husa er det grått i grått kver vår.

Det va`kke siste gongen at plansakssakan brannpå demokratisk sleaføre kor aille tråka vann.Nå sitt vi fordomsfrie - no`n veit vi hadde førei gamleby ved Mjøsa - for dom som makte` spør`.

LES OGSÅ: Flere sterke meninger finner du her på våre debattsider

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke