16. sep
H2: Jernbaneverkets skisse for en H2-løsning, det alternativet som blir omtalt i dette innlegget.
 
Er H2-alternativet realistisk?
Mye er mulig med dagens teknologi og kunnskap. Også å bygge en underjordisk stasjon i området ved nye CC. Men er det realistisk?

Publisert: 13.feb.2015 08:10
Oppdatert: 13.feb.2015 08:14

Stortinget har gjennom NTP 2014-2023, gitt føringer til Jernbaneverket (JBV) om gjennomføring av nasjonal transportstrategi. Samlet er det en budsjettramme på ca 173 milliarder kroner, jamfør Handlingsprogram 2014-2023, datert Jernbaneverket 13.februar 2014.

Av dette er 63 milliarder kroner knyttet til perioden 2014-2017. Mye av dette er allerede i produksjon, mens 110 milliarder kroner er knyttet til perioden 2018-2023. Planer må være klare allerede i 2016/ 2017. Neste tog går i 2021.

Jernbaneverkets beregninger av samfunnsøkonomisk nytte, følger Finansdepartementets retningslinjer fastsatt i NOU 2012:16. Disse beregningene framgår av Handlingsplanen. Dobbeltspor til Hamar scorer lavere på trafikkgrunnlag enn Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Trafikkgrunnlaget teller mye i samfunnsanalysen, herunder overgangen fra vei til bane. Effektive trafikknutepunkt er derfor avgjørende.

Av 110 milliarder kroner i perioden 2018-2023, er 15,1 milliarder kroner kostnadsanslag/ styringsramme for dobbeltspor på Dovrebanen fram til Hamar. Jernbaneverkets anslag for merkostnad på tre milliarder kroner for H2, innebærer dermed en kostnadsøkning i størrelsesorden 17 prosent før det er regnet inn sikkerhetsmargin.

Det er selvsagt mulig at en blå/ blå regjering finner finansieringsformer som gjør at «alt blir mulig», men det er lite sannsynlig at økonomiske kost/ nytteberegninger blir mindre viktige ved privat finansiering enn gjennom statlige bevilgninger.

I utkastet til Planprogram er det listet 17 problemstillinger som skal besvares gjennom konsekvensutredninger. Et viktig punkt er «potensial for knutepunktutvikling» En jernbanestasjon ved CC innebærer at Hamar Skysstasjon må flyttes dit. Flere hundre bussavganger per dag og en betydelig taxi trafikk må overføres til Vangsveien.

Kommunestyret kan vedta å konsekvensutrede H2 i behandlingen av Kommunedelplanen i mai. Det har tatt fire år å bestemme trase for E6 i Akersvika. Hvis planprosessen stopper opp og havner i et departement for avgjørelse, vil dette bety usikkerhet og båndlegging av hundretalls eiendommer i Sør Østre bydeler i tillegg til de som blir berørt av H1.

Ved å støtte Jernbaneverkets anbefaling om å konsekvensutrede H1 og H5, har Hamarregionen muligheter til å opprettholde tempo i planleggingen. Da kan Dovrebanen til Hamar få bevilgninger som ligger inne i budsjettrammene i NTP 2014-2023 med byggestart i 2018. Dette til tross for at vi ikke har de beste konkurransemessige forutsetninger. Men per dato er vi innenfor.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke