Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
hacklink
buy instagram followers
21. sep
Knut Fangberget.
 
Fangberget tar opp igjen rådmannsavgengen
Knut Fangberget tar i dagens kommunestyre opp igjen rådmannens avgang.

Publisert: 17.jun.2015 11:22
Oppdatert: 17.jun.2015 11:23

I dagens møte skal det være en gjennomgang av saksbehandlingen i saken om den inngåtte avtalen mellom Hamar kommune og Martin Kulild.

Her er det jeg vil si i dette møtet:

Behandlingen av denne saken berører viktige demokratiske prinsipper og om åpenhet i saker som behandles i kommunale organer.

Martin Kulilds fratreden er selvsagt endelig, det var et flertall for den 22 mot 17 stemmer, og det er ikke debatten i dag. Det er hvordan denne beslutningen ble tatt, og mangel på informasjon og fakta i saken, som førte til at tre partier ba om at kontrollutvalget og fylkesmannen skulle vurdere sakens ulike sider.

Fire forhold er sentrale;

1. Vedtaket er gyldig, et flertall har godkjent ordførerens avtale med Martin Kulild.

2. Taushetsplikten som ble hevdet.

3. Forholdet mellom ordfører og formannskapet i rådmannssaken

4. Forholdet til arbeidsmiljølovens og ansettelsesavtalen krav til drøfting med referat (notoritet).

1. Avtalen med Martin Kulild er vedtatt av kommunestyrets flertall, slik at vedtaket i saken er gyldig. Vedtaket ble gjort med 22 mot 17 stemmer, og det er grunn til å bemerke at vi som stemte imot gjorde det fordi saken ikke var redegjort for av ordfører, og at vi stemte over en avtale vi ikke kjente bakgrunnen for. Detaljene var ikke belyst, og begrunnelsen for det uvanlig store kompensasjonen ved to års etterlønn uten arbeidsplikt var ikke begrunnet. I andre saker med slik kompensasjon, vitner det om en arbeidsgiver med en dårlig sak! Det er også usannsynlig at det med en slik etterlønn skal ha vært noen form for mislighold fra Kulilds side. Bare ordføreren kan opplyse kommunestyret og folk flest om bakgrunnen for den uvanlig store kompensasjonen.

2. Ordføreren viste til taushetsparagrafen i avtalen med Kulild som begrunnelse for at det ikke ble opplyst om innholdet i avtalen, og ikke minst bakgrunnen for at avtale om fratredelse for Kulild ble inngått. Både fylkesmannen og Kontrollutvalget slår fast i sin vurdering av det i henhold til kommuneloven er feil! Ordføreren skulle altså i lukket møte redegjort for sakens innhold utover det som fremkommer i avtalen. Hva innholdet er, og hvorfor det ikke ble orientert, vet bare ordføreren og eventuelle andre som er innviet i saksforholdet. Jeg og flere fra opposisjonen hadde en tolkning av taushetsplikten i tråd med fylkesmannens og kontrollutvalgets konklusjon, så saken ble ikke belyst slik den kunne ha blitt.

3. Ordføreren har en helt klar plikt til å konsultere hele formannskapet i saker som har med arbeidsgivers vurdering av sin rådmann. Kontrollutvalget påviser at ordførerens håndtering av saken er i strid med kommunens regelverk og normale saksgang. Avtale med Kulild er underskrevet 27. november, og den inneholder ingen krav til godkjenning i kommunestyret. Den må altså oppfattes som inngått av ordfører uavhengig av kommunestyrets behandling. Jeg ble informert av ordføreren på formiddagen 1. desember om at Martin Kulild hadde sagt opp som rådmann, altså ikke hva avtalen senere ser ut til å vise, nemlig at ordfører må ha vært den aktive part sammen med posisjonen. Senere på dagen var det gruppeledermøte, og der fikk vi se den signerte avtalen. Jeg spurte gruppelederne fra posisjonen som var tilstede om de kjent til bakgrunnen for saken. To svarte nei, og de ba om gruppemøte for å få informasjon. Da kan det ikke være slik som ordføreren hevder i sin redegjørelse til kontrollutvalget at dette var et ens syn i posisjonen. Ordføreren skulle uansett først ha diskutert saken med hele formannskapet, for så å få fullmakt til å innlede samtaler med rådmannen om hans arbeidsforhold. Hvorfor dette ikke ble gjort, kan vel bare ordføreren svare på? Kontrollutvalget sier i sin uttalelse av begrunnelsen er lite informativ og vanskelig å forstå!

4. Ansettelsesavtalen med Martin Kulild var detaljert på hvordan konflikt mellom rådmann og kommune skulle håndteres, og det var i tillegg en henvisning til Arbeidsmiljølovens § 12. Kravet om drøfting med referat, eller notoritet er ikke oppfylt, kun avtalen og dertil total mangel på referater fra samtaler mellom ordfører og rådmann viser det med all tydelighet. Dette er også en helt sentral del av hva ordføreren burde ha informert om i kommunestyret 3. desember. Vi har nettopp ansatt ny rådmann, og avtale med han vil ha samme innhold som den Kulild var ansatt på. Hva har ordføreren lært av dette med tanke på forholdet til ny rådmann?

Kontrollutvalgets oppsummering sier at «denne saken vitner om betydelig mistillit mellom politikere i Hamar kommune. Kontrollutvalget vil påpeke at betydelig mistillit mellom politikere vil ramme Hamar kommunes innbyggere.»

Ja, det er jeg enig i, men det vi i opposisjonen ba om, var at saken skulle bli tilstrekkelig belyst før vedtak ble fattet. Det sa ordfører hardnakket nei til, og Fylkesmannen og Kontrollutvalget har senere gitt oss rett. En ordfører er ordfører for hele kommunestyret, det har ikke ordføreren gjort i denne saken. Vi tar det til etterretning, men vi beklager det sterkt på egne og på innbyggernes vegne!

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke