16. sep
VEGBYGGING: En utvidelse av Vangsvegen er verken bærekraftig eller nødvendig, mener Katrine Aalstad.FOTO: ARNT OLAV VELTEN
 
Fire felt på E6 og utvidet Vangsvegen unødvendig
Vegutbygging: Miljøpartiet de Grønne i Hamar finner fire felt på E6 og utvidelse av Vangsvegen unødvendig og ikke bærekraftig.

Publisert: 16.jun.2015 04:00
Oppdatert: 16.jun.2015 08:31

Vi må planlegge for en fremtid med mindre CO2 utslipp, og for en persontransport som er mindre basert på fossile personbiler og bedre tilrettelagt for kollektivtransport. Forskning fra Norsk Transportøkonomisk Institutt viser at vi velger de transportmidlene de legges til rette for. Da bør vi prioritere utbyggingen av jernbanen, og optimalisere togtilbudet i Hamar, og legge bort ideen om 4 felt E6 til Hamar.

Utvidelse av E6 til 4 felt nord for Kolomoen og utvidelse av Vangsvegen er først og fremst bestilt som trafikksikkerhetstiltak. Men denne storstilte utbyggingen legger til rette for en transportkultur vi må bevege oss vekk fra for å redusere våre utslipp. Vi bygger for et samfunn som vi ikke kommer til å møte. Klimagassutslippene og forbruket vårt må ned for at kloden skal overleve. En utvidelse av E6 legger til rette for et samfunn som dobler trafikk og forbruk. Investeringene er også unødvendig store i forhold til behovet både i dag og i fremtiden.

Skal vi nå to-graders målet, må vi ha en plan for å kutte våre klimagass utslipp med 10 prosent hvert år fra i år, ikke legge til rette for å øke dem. I Hamar kommune er utslippene fra persontrafikk den største utslippskilden. For å bedre trafikkavviklingen mellom Hamar og Elverum må vi styrke kollektiv tilbudet, og legge bedre til rette for sykkel.

For å avlaste E6 må mer gods over på bane og det må legges til rette for at distriktets pendlere tar tog istedenfor bil.

Utvidelse av fire felt nord for Kolomoen er et tiltak for for bedre og sikrere trafikkavvikling. Dette er en strekning med få ulykker, og en trafikk belastning som i dag ikke tilsvarer et behov for 4-felt veg ved dagens fartsgrense. Reduseres farten til 70 km/t kan veien i praksis ta 50 prosent mer trafikk på to felt.

Vi har enklere og billigere måter å redusere trafikkskader på enn enorme veiprosjekter. Fysisk midtrekkverk og siderekkverk, nedsatt fart, promille kontroller og bilbelte kontroll, er enklere og rimeligere og har ingen miljø ulemper. Skulle det allikevel bli en utvidelse av E6 vil vi i De Grønne legge vekt på en arealgjerrig løsning både i utbyggingsfasen og etter veien er ferdig. Slik veitraseen er lagt opp nå krysser feltene hverandre flere ganger for å ta ulike hensyn. Tilslutt blir disse hensynene mer belastende fordi utbyggingsfasen blir så areal krevende. Skal det være en utvidelse av E6 anser vi en trefeltsløsning i dagens trase etter svensk modell, som et bedre og mer miljøvennlig tiltak enn 4firefeltsveg.

Utvidelse av begge veiene vil gå på bekostning av viktig matproduserende arealer og unike økosystemer i Åkersika og ved Flagstadelva. Dagens plan har forsøkt å ta hensyn til dette ved kompenserende tiltak og teknologiske løsninger. Men menneskelig inngripen kan aldri erstatte det naturen har skapt. Vi mangler i dag politisk vedtak for å skåne naturen. Det vernet vi har av rødlista arter og unike biotoper, kan for enkelt velges bort ved enkle vedtak. Miljøpartiet De Grønne mener at servicenivået på vegen bør heller tilpasses naturen, enn at naturen skal tilpasses oss.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke