15. sep
Turisme: Rallarvegen fra Finse til Flåm er en av de store, naturbaserte turistmålene i Norge.Foto: Sara Johannessen, NTB scanpix
 
Forsking og utdanning for morgendagens reiseliv
Reiseliv: For å henge med i framtida er det nødvendig med mer kunnskap om bruken av naturen.

Publisert: 17.apr.2017 18:38
Oppdatert: 18.apr.2017 06:39

Etter 17 år kom nylig den nye stortingsmeldinga om reiselivet. Siden forrige melding har norsk og internasjonalt reiseliv vokst mye og gått igjennom mange endringer. Skal meldingas mål om ytterligere innovasjon, digitalisering og bærekraft i reiselivet nås, trengs det mer forskning og kvalifisert utdanning.

2016 var et tregt år for norsk økonomi. Reiselivet var unntaket. En av sektorene innen reiselivet som vokser raskest, er den naturbaserte. Preikestolen alene hadde i fjor besøk av nesten 300.000 mennesker, mens Trolltunga har økt fra 1.000 besøkende i 2009 til nesten 90.000 i 2016. Muligheten for videre vekst er stort. Samtidig er det naturbaserte reiselivet i rask endring, drevet av globalisering, teknisk utvikling og økt mangfold.

Derfor gleder det oss at reiselivsmeldinga løfter fram kunnskap, kompetanse og innovasjon som viktige faktorer for økt profesjonalisering, produktivitet og lønnsomhet. Meldinga vektlegger hvordan det å tilby ekte og mangfoldige reiselivsopplevelser av høy kvalitet er viktig for verdiskaping, med bærekraft og miljøhensyn som det grunnleggende. Bærekraft er et konkurransefortrinn, og tilrettelegging må skje gjennom regionalt utviklingsarbeid og samfunnsplanlegging.

Natur- og kulturbaserte goder er kjernen i det norske reiselivsproduktet. En kartlegging gjort av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2013, viser at det i Norge var om lag 3.000 naturbaserte reiselivsbedrifter som mot betaling tilbyr aktiviteter i naturen. De fleste er små, har 1-3 ansatte i gjennomsnitt, og ligger i distriktene. Mange tilbyr flere produkter, med fotturer, fiske og sykkel som populære aktiviteter. Høyest omsetning får man hvis aktiviteten kombineres med overnatting. Dette var i 2013, da halvparten av bedriftene var i en start- eller vekstfase. Mange trodde på videre vekst. Hvordan dette faktisk har utviklet seg siden 2013, følger vi opp i vår med en ny bedriftsundersøkelse som del av forskningsprosjektet BIOTOUR.

Hvor enkelt er det å gå fra å være bonde eller reindriftseier til å bli reiselivsaktør? En nylig kartlegging av landbruks-reiselivet i Norge foretatt av Norsk institutt for bioøkonomi finner flere tegn til at barnsjen blir mer profesjonell, men også at det kan være utfordrende å gå fra ren råvareproduksjon og over til et serviceyrke. Finansiering, økonomisk planlegging, forprosjektering, nettverkssamarbeid og kompetent arbeidskraft angis som de største utfordringene med å utvikle et reiselivstilbud.

Reiseliv med utgangspunkt i naturen fordrer kunnskap om ressurser og ressursbruk, etterspørsel, marked- og markedstilpassede produkter, entreprenørskap og ledelse. Det trengs også kunnskap om de aktiviteter folk bedriver i naturen og hvorfor de gjør disse.

Allemannsretten gir alle fri ferdsel i norsk natur. Denne adgangen til naturen er viktig for næringen. Men enkelte steder kan allemannsretten også skape konflikt. Produktutvikling og kreativitet er nødvendig for å utvikle og ta betalt for etterspurte aktiviteter i norsk natur. I tillegg skal bærekraften ivaretas. Bedriftene skal være økonomisk levedyktige, ta vare på natur og miljø og bidra til utvikling av gode lokalsamfunn.

Masterutdanningen i naturbasert reiseliv ved NMBU har denne bredden med fag innen entreprenørskap, jus, planlegging, turisme og naturforvaltning som utgangspunkt. Siden 2006 har vi utdannet studenter til næringsutviklere i offentlig og privat forvaltning, konsulenter, naturforvaltere, reiselivsentreprenører og guider. De er alle godt rustet for morgendagens reiseliv i skjæringspunktet mellom kommersialisering, naturopplevelser og naturforvaltning.

I vårt forskingsprosjekt BIOTOUR, som pågår fram til 2020, er hovedmålet å utforske betingelser for å videreutvikle det naturbaserte reiselivet. Forskingen vil kunne bidra til å oppfylle målene i reiselivsmeldinga om høyere verdiskaping og økt lønnsomhet og at utviklingen skal skje på en bærekraftig måte.

Mer kunnskap om ressurser, etterspørsel, produkter, entreprenørskap og ledelse vil være viktig også når Stortinget i vår skal diskutere og vedta fremtidens rammebetingelser for reiselivet. Her er hovedmålet å legge til rette for økt verdiskaping i og rundt reiselivet. Ettersom politikerne skal anbefale og vedta tiltak for å styrke reiselivsnæringens konkurranseevne, er det viktig å huske på hva som er det viktigste for norske reiselivsprodukter: Bærekraftig forvaltning av og tilgang på uberørt og ren natur, fjorder, fjell, skoger og elver. Skal vi klare å utnytte disse verdifulle, naturgitte ressursene best mulig, er forsking og utdanning avgjørende.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke