hacklink
18. sep
Illustrasjon: Figuren viser Hamarbukta med restene av den gamle Skibladnerbrygga (G). Ved A er sporene kommet så dypt at et kulverttak kan legges på i flomsikker høyde (127,4moh). Derfra er kulverten lukket. Ved A ligger kulverten 1,4m høyere enn Strandgata og synker nordvestover til B, hvor den går under sommervannstand (123 moh). Ved C er kulverttaket 2m under vann. E er ny strandpromenade. F er Flomsteinen. D er et forslag til ny plassering av Skibladnerbrygga.
 
Fylkesmannen kan redde Hamarbukta

Publisert: 29.nov.2016 16:23
Oppdatert: 29.nov.2016 16:35

Det er Fylkesmannens oppgave å passe på at Ramsar-området i Åkersvika ikke langsomt blir ødelagt som stoppested for trekkfuglene. Dette er ingen enkel oppgave, og han har allerede måttet kompromisse mange ganger. Her er det nok å nevne Vikingskipet, E6-utbygging, og nå til sist dobbeltsporet.

Her har Fylkesmannen gått imot øst-alternativet blant annet for å spare Åkersvika, men han har gått med på at det nye dobbeltsporet får krysse vika, men da på vestsida av det gamle sporet.

I kompromissforslaget vår gruppe presenterte i HA den 15. november, foreslo vi å legge dobbeltsporet på østsiden av det gamle sporet. Dette var etter vårt syn nødvendig for å få laget svingen ved Espern så slakk at det gikk an å legge sporveksler der. Dette var igjen nødvendig for å kunne trekke stasjonsområdet østover, tilbake dit det ligger i dag. Sammen med å senke sporene 1m på stasjonen, ville dette være tilstrekkelig for å få kulverten over Hamarbukta så dyp at den kunne seiles over, og åpne opp indre Hamarbukta og frigi den gamle strandlinjen (se figur).

Våre forslag har på en prisverdig måte blitt drøftet i de nye planene JBV har sendt ut etter gjennomgangen av alle høringsuttalelsene. Dette har de blant annet gjort i «Utdyping av planforslaget etter offentlig ettersyn». Det avgjørende punktet om å legge dobbeltsporet på østsida av gammelt spor, avslutter de slik: «Det fremkommer imidlertid i høringsuttalelse fra fylkesmannen i Hedmark, at dette arealet har høyere biologisk kvalitet enn arealet på vestsiden av fyllingen der K1- og K2-alternativene er lagt. Det ansees derfor som lite sannsynlig at K1-alternativene kan flyttes til østsiden av hensyn til Åkersvika.»

Det JBV skriver, betyr at det ikke er tekniske vanskeligheter ved å legge sporet på østsida, og det vil altså kunne føre til at sporvekslerne kan ligge ved Espern og stasjonen kan komme lenger øst. Kompromissforslaget vi har lagt fram, står altså og faller på om Fylkesmannen tillater at sporet får gå på østsiden også for kulvertalternativet. Derfor blir forhandlingsmøtet om trasevalget som Fylkesmannen har innkalt partene til i desember, avgjørende.

Hvis Fylkesmannen her går med på å legge sporet på østsida, kan det føre til et kompromiss mellom Riksantikvaren og Fylkesmannen. Hvis Fylkesmannen får det som han vil, vil Hamarbukta ødelegges, og hvis Riksantikvaren får det som han vil, vil store deler av Åkersvika bli hardt rammet. Et kompromiss ønskes mellom hensyn til fugler og mennesker.

Gunnar Holm, Magnar Børresen Bjarne Øygarden, Olav Skipnes

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke