hacklink
18. sep
Flyfoto Hamar sentrum Espern NSB jernbane Stangebrua Vikasenteret Bekkelaget Original bildetekst: *** Local Caption *** SENTRALT: Hamar har en særlig gunstig beografisk beliggenhet som tilsier at byen får mange av utfordringene og mulighetene i Innlandet.
 
Grenser til besvær
NYE KOMMUNEGRENSER: Spørsmålet om kommunesammenslåing på Hedmarken handler ikke om Hamars behov.

0
Publisert: 25.mai.2016 04:04
Oppdatert: 25.mai.2016 04:04

Det handler om behovet for å skape en konkurransedyktig region med ambisjon om å spille en viktig rolle nasjonalt.

Alle kommuner skal innen juni i år fatte vedtak om hvordan de vil forholde seg til kommunereformen. Jeg fremmer nå en innstilling til behandling i kommunestyret der jeg ber om tilslutning til en sammenslåing av de fire kommunene i Hamarregionen. Ikke fordi det fremmer Hamar kommunes interesser, men fordi det vil øke regionens samlede konkurransekraft og gjøre areal-, miljø-, nærings- og transportplanleggingen mer samordnet og helhetlig.

2016 ser ut til å bli det første året jeg kan huske hvor vi ikke får reallønnsøkning. Det er et talende eksempel på skiftet i norsk økonomi. Antakelig har vi mange tiår bak oss med et langt enklere økonomisk terreng enn de tiårene som ligger foran oss: Oljealderen er snart over, det blir stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist, kravene til produktivitet i arbeidslivet er sterkt økende og snart kommer den lenge varslede eldrebølgen som vil gi et meget stort behov for helse- og omsorgstjenester. Å svare på utfordringene med å si at vi klarer oss bra i dag, blir som å drive langtidsplanlegging med utgangspunkt i årsalmanakken. Fra mitt ståsted er det åpenbart at vi må utnytte de offentlige kronene bedre, produsere tjenester mer effektivt og redusere omfanget av dobbeltplanlegging. Det oppnår vi best med større kommunale enheter.

Mye av diskusjonen rundt kommunesammenslåing har dreid seg om tjenestetilbud til innbyggerne, lokalisering av tjenester som skoler og sykehjem og lokal identitet. Motstanderne av sammenslåing ser ut til å mene at omfang og lokalisering av tjenester sikres best ved å beholde kommunegrensene, og at den lokale identiteten bevares mest med nåværende kommunenavn. Jeg tror ikke dette perspektivet i tilstrekkelig grad tar inn over seg at det framover vil bli en økende utfordring med å finansiere offentlig velferd, eller at konkurransen om innbyggere, næringsliv og arbeidsplasser er en nasjonal konkurranse. Denne konkurransen øker når vi får regionkommuner andre steder i landet som i Vestfold og Akershus. Dermed svekkes Hamarregionens relative konkurransekraft. Det vil våre innbyggere og vårt næringsliv tape på over tid.

Veksten i Norge kommer i byregioner. Hedmark er blant de minst urbaniserte fylkene i landet. Dette er også en viktig grunn til at fylket sliter med befolkningsutviklingen. Elverum og Hamar er de to eneste kommunene i Hedmark som har en innbyggervekst på nivå med landsgjennomsnittet. Hvis fylkets ambisjon er å øke innbyggertallet må det satses mer på utvikling av disse to regionsentrene. Å utvikle en regionkommune på Hedmarken ville vært et sentralt ledd i en slik satsing.

Kommunene har flere roller. De skal være tjenesteprodusenter, myndighetsutøvere og samfunnsutviklere. De fire kommunene i Hamarregionen er hver for seg store nok til å klare de to første rollene. Men at samfunnsutviklerrollen vil være best tjent med en sammenslåing kan det ikke være tvil om. Noen helt sentrale spørsmål er åpenbart avhengig av langt mer samordnet og helhetlig planlegging og utvikling enn i dag: Miljøtiltak, klimaplanlegging, samferdselspolitikk, arealdisponering og næringsutvikling må ses i en større sammenheng. Noe kan løses i et interkommunalt samarbeid, men erfaringen er at dette ikke er tilstrekkelig.

Dessverre ser det ut til at tiden ikke er inne for en slagkraftig regionkommune på Hedmarken i denne omgang. Derfor foreslår jeg i innstillingen til kommunestyret å invitere Stange til samtaler om et tettere samarbeid og mulig sammenslåing. En sammenslåing av Stange og Hamar vil oppnå mange av de samme fordelene som en regionkommune. Kommunen vil passere 50.000 innbyggere og kvalifisere til mange nasjonale satsinger som vi i dag blir litt for små til. Noen vil frykte at en slik sammenslåing gjør utkantene i Stange mer sårbare enn i dag. Jeg tror det er motsatt, og at områder som Tangen og Espa har alt å tjene på en større regionkommune. Da vil vi også kunne utnytte de store investeringene som nå gjøres på vei og jernbane på en best mulig måte.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke