15. sep
Mat: Hamar bør ikke satse på å bli versting i nedbygging av matjord.
 
Grønt skifte ikke nedbygging av matjord
I forslaget til kommuneplan for Hamar gir samfunnsdelen de overordnete målene, og arealdelen de bindene detaljforslagene til bruk av arealer.

Publisert: 09.jan.2018 11:20
Oppdatert: 09.jan.2018 11:29

Arealdelen skal gjenspeile målsetningene som legges til grunn i samfunnsdelen. Det gjør den ikke i rådmannens planforslag. Det bør derfor sendes tilbake til administrasjonen slik at det som legges frem til høring er i samsvar med det politikerne har lagt til grunn i samfunnsdelen.

Rådmannens arealforslag avviker klart fra målsetningene i samfunnsdelen: Der vektlegges blant annet trendene for bevaring av miljø og ressurser, samt grønt skifte. Videre behovet for fortetting, grønne lunger, å ta vare på dyrket mark og grøntområder, behovet for en ny SMAT-plan for samordnet arealplanlegging i regionen, innovasjon og grønn omstilling i utbyggingsprosjekter og en rekke andre gode formål. Omdisponering av dyrket mark skal kun skje der det gir stor samfunnsnytte og eller klimagevinst.

Hamar blir versting i jordvern? Rådmannen begrunner i HA 19. oktober sine vidtrekkende forslag for nedbygging av dyrket jord slik: Nabokommunene nedbygger enda mer matjord, og derfor må Hamar gjøre det samme. I stedet for å følge opp kravet om samordnet arealplanlegging og samarbeid i regionen, legger han opp til nabokonkurranse om hvem som kan bli verst i jordvern. Andre har beregnet at det er tilstrekkelig udyrkede arealer og rom for fortetting i området til å dekke arealbehovet i lang tid fremover. At noen ønsker å selge matjord de forvalter er ikke - slik det fremstilles i planen - et argument for å sette overordnete samfunnsinteresser til side.

Hva slags framtid ønsker vi for Hamar? Skal vi kun ta utgangspunkt i våre interesser som Hamar-boere, eller skal vi også ta hensyn til at vi lever og virker i Hedmark-regionen og i Norge og er verdensborgere på en sårbar planet? Hva vi definerer som overordnete og underordnete interesser blir avgjørende for planen. Vi må også velge tidsperspektiv: Neste valgperiode eller vårt eget liv? Eller skal også våre barnebarns barns interesser medregnes når vi vurderer å bygge ned matjord som har vært møysommelig ryddet, dyrket og kultivert ofte i over 1000 år?

Truende matkrise krever bærekraftsmål. FN frykter en global matvarekrise, kanskje alt innen 10 år. Da blir selvforsyningsevnen sentral. Det er et svært dårlig signal for en kommune som satser på bionæringer og grønt skifte å bli ledende i nedbygging av matjord. Norge og mange kommuner legger nå FNs bærekraftsmål til grunn. Da er god tilpasning det sentrale begrepet, ikke vekst som i kommuneplanen. Vekst er ikke et mål i seg selv, snarere en hyppig årsak til press på mange problemområder. Hamar bør derfor vektlegge harmonisk utvikling mot målene i planens samfunnsdel.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke