Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
hacklink
buy instagram followers
23. sep
Omdisponering: Elefanten i rommet, også kalt Vien gård.Foto: Eli J. Haugen
 
Hamar-rådmannens nedbyggingsiver
Jordvern: Hamar-rådmannen bereder grunnen for omdattende nedbygging av dyrket mark med sitt innlegg i HA forrige uke, mener Jordvernalliansen.

Publisert: 02.okt.2017 14:24
Oppdatert: 02.okt.2017 14:35

Arbeidsutvalget, Jordvernalliansen i Hedmark

Rådmannen i Hamar hadde 27. september en kronikk på trykk i HA, hvor hensikten åpenbart var å berede grunnen for omfattende nedbygging av dyrket mark.

I kronikken skriver rådmannen at «vi neppe kommer unna å bruke noe dyrket mark for å legge til rette for bolig- og næringsutvikling. Sett fra mitt ståsted er dette nødvendig for å lykkes med de ambisjonene vi har for vekst og utvikling i kommunen. Høringen og den politiske diskusjonen vil vise om det er oppslutning om dette.»

I rådmannens utkast til kommuneplanens samfunnsdel står det slik: «Vi skal vurdere å omdisponere dyrket mark der det gir stor positiv samfunnsnytte og/eller positivt klimaregnskap totalt. Dette kan utløse krav om nydyrking.»

Dette er kritikkverdige signaler fra en rådmann som er forpliktet til å vektlegge og fremme nasjonale føringer. I gjeldende Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging krever sentrale myndigheter at kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk. Et halvår etter at de gjeldende nasjonale forventningene ble nedfelt i juni 2015, vedtok Stortinget et kraftig innstrammet nasjonalt jordvernmål. Årlige omdisponeringer skal kuttes med en tredel, og skal være maks 4000 dekar innen 2020.

Sett i lys av dette er det oppsiktsvekkende at rådmannen bruker sin kronikkplass om kommuneplanen til å argumentere for å bygge ned matjord. Han nevner det ikke konkret, men her er elefanten i rommet: omdisponering av Vien gård, som ligger nordøst for bykjernen, mellom bebyggelsen og E6. Her har grunneier lenge trykket på for å få omdisponere dyrket mark til vekslende næringsutviklingsideer, samt boligbygging. Her er det altså snakk om å legge ned en hel gård på 264 dekar.

I møte med dette private innspillet har kommunens politikere et stort ansvar for å løfte blikket og følge Stortingets mål om redusert nedbygging framfor å la seg friste av en enkelt grunneieres drøm om raske penger. Om nåværende eier ikke er interessert i å drive jordbruk på Vien, vil det stå dyktige agronomer i kø for å produsere mat på dette fruktbare arealet.

Vi ser for oss at det vil komme forslag om å legge viktige samfunnsfunksjoner til Vien for å sukre nedbyggingspillen – for eksempel brannstasjon eller sykehus. Men faktum er at Hamar kommune ikke har mangel på verken boligarealer eller næringsarealer.

Hamar kommunes egen statistikk og målsetninger viser at boligbehovet for planperioden er på 2.400-3.000 nye boenheter. Innenfor allerede avsatte arealer er det potensial for 5.700 boenheter. Av disse er 3.200 i sentrumsområdet, og resten er utenfor sentrum. Kommunen har også næringsarealer å rutte med, blant annet på Trehørningen. Skal brannstasjonen brukes som alibi, minner vi også om at den ikke gir kommunen en eneste ny arbeidsplass, og at den i så måte også like gjerne kan plasseres i nærheten av E6 i Ottestad eller Nydal, hvor det er ferdig regulerte arealer.

Vi ser altså grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved samfunnsnytten ved å gå løs på nye arealer. Jordvernalliansen i Hedmark har i høringsbrev til planprogammet sist vinter oppfordret kommunen til å bygge videre på sitt fortrinn som kraftsentrum i en svært viktig jordbruksregion. Hamar er hovedsete for avls-/forsknings-/utviklingsselskaper som er ledende nasjonalt og sågar på verdensbasis innen sine felt (Topigs Norsvin, Geno, Graminor, Tyr, Norsk Protein mv).

Rådmannens formuleringer vedrørende dyrket mark er svært uheldige, og skaper usikkerhet rundt Hamar kommunes vilje til å ta vare på matjord, matproduksjon og de viktige jordbruksrelaterte næringene i kommunen, samt å ta hensyn til nasjonale føringer. Ved å bygge ned matjorda som er grunnlaget for jordbruket, vil en også bygge ned det næringsmessige fortrinnet som byen besitter.

Jordvernalliansen har tiltro til at Hamars politikere evner å se betydningen av å ta vare på dyrket mark til framtidig matproduksjon.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke