hacklink
buy instagram followers
18. sep
UTBYGGING: Rådmannen vil legge til rette for utbygging i Hamars nære bymark. Furuberget er en slik nær bymark.
 
Hamar trenger å vokse
Utbygging: Det blir ingen kommunesammenslåing. Det gjør at Hamar trenger nye byggeområder i sin egen kommune, skriver rådmann Bjørn Gudbjørgsrud, og lanserer her flere tiltak.

Publisert: 03.apr.2017 20:17
Oppdatert: 04.apr.2017 10:36

Snart sendes veikartet for Hamars utvikling ut på høring; den nye kommuneplanen som skal gjelde fram til 2030. Skal vi oppfylle Hamars nye visjon om å bli Innlandets urbane hjerte, må vi legge bedre til rette for de som ønsker å investere i Hamar - og vi må frigjøre arealer for utvikling.

Hamar har en beliggenhet som gir oss store muligheter. Vi er en del av Oslo-regionen med kort avstand til Gardermoen. Vi er fylkeshovedstad og ligger i møtet mellom Rørosbanen og Dovrebanen. Vi har nærhet til Mjøsa og Hedmarksvidda, som begge er storslagne rekreasjonsområder.

Samtidig er vi inneklemt mellom to andre kommuner, som legger opp til å bygge mange boliger inn mot Hamars grenser. Naturlig nok, fordi det er der etterspørselen etter boliger er størst og prisene høyest. Etter min vurdering hadde Hamarregionen vært tjent med å se utviklingen av disse arealene i sammenheng i en felles kommune. Dessverre viste kommunestrukturdebatten at dette ikke var mulig. Da oppstår et behov for en ny samordnet arealplan som gir Hamar bedre muligheter for å satse på variert nærings- og boligutbygging i egen kommune.

I den langsiktige arealstrategien som politikerne nå inviteres til å diskutere, presiserer vi at Hamar skal være en attraktiv kommune for boligbygging og etablering av næringsvirksomhet. Vi skal til enhver tid ha godkjente arealer for utbygging og etablering. Hamar har i dag en stor andel leiligheter. Jeg tror det er viktig å sikre en variasjon i boligtilbudet, med både leiligheter, rekke-/kjedehus og eneboliger. Det gir oss utfordringer fordi Hamar tettsted har Mjøsa mot vest og er ellers omkranset av verneområder og jordbruksarealer. I arealstrategien foreslår vi blant annet å bidra til bygging av minst 200-250 nye boenheter per år, redusere kravene til parkering og private uteoppholdsarealer ved utbyggingsprosjekter og legge til rette for moderat utbygging i Hamars nære bymark.

Hamar skal være en «5-minuttersby» der det er kort vei til det meste. Det foretrukne valget bør være å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til daglige gjøremål. Vi ble i fjor rangert som den fjerde beste sykkelbyen i Norge. Sykkelandelen ligger likevel på bare åtte prosent, så her må vi gjøre mye for å sørge for at sykling (evt. sykkel) blir enda mer attraktivt som transportform (evt. transportmiddel). Det blir viktig å planlegge slik at nye boområder og arbeidsplasser baseres på gang-/sykkelavstand for daglige gjøremål eller kan betjenes med kollektivtransport. Det betyr ikke bare satsing i Hamar sentrum, men at det legges til rette for at områder som Ridabu, Hjellum, Ilseng, Ingeberg og Slemsrud kan styrkes med servicefunksjoner og detaljvarehandel hvor lokalsamfunnet er målgruppe, samtidig som tettstedene skal ha et godt kollektivtilbud og utvikles som boområder. Skal vi lykkes med det, betyr det også at vi må ha en mer restriktiv holdning til spredt boligbygging.

Hamar har til nå omdisponert langt mindre arealer av dyrkamark til bolig- og næringsformål enn nabokommunene. Vi kommer til å bli enda mer utfordret på dette framover, og arealstrategien legger opp til at vi fortsatt skal være restriktive – men at vi bør tillate omdisponering av dyrkamark der det gir positiv samfunnsnytte. Det kan for eksempel gjelde prosjekter på Vien, som har vært et omdiskutert område. Dersom jordbruksareal omdisponeres, bør det samtidig vurderes krav til nydyrking andre steder.

Vi har mange og attraktive områder for naturopplevelser, aktivitet og rekreasjon i Hamar. Vår fremste såkalte herlighetsverdi er nærheten til Mjøsa. Det blir viktig for oss å utvikle og løfte fram Mjøsa og vannet som en kvalitet for byen i enda større grad framover. Samtidig ligger det store muligheter for utvikling også i Vangsåsen og Hedmarksvidda. Jeg tror det er mulig å tilrettelegge mer og bedre for reiseliv enn vi har gjort til nå, uten at det trenger å gå på bekostning av lokalbefolkningens tilgang til området. Den langsiktige arealstrategien legger derfor opp til at vi skal tilrettelegge for hytte- og reiselivsutbygging i områder hvor det er forenlig med allmennhetens friluftslivsinteresser og naturverdier.

Alle kommuner konkurrerer om innbyggere og arbeidsplasser. Hamar har alle forutsetninger for å vinne fram i denne konkurranse, men da må vi tørre å ta i bruk de virkemidlene vi har tilgjengelig.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke