16. sep
Utdanning: Det er lagt til rette for gode skoleresultater i Hedmark. Foto: Berit Roald, NTB scanpix
 
Hva kan skolene i Hedmark lære av Canada?
Utdanning: Alle grunnskolene i Hedmark skal delta i prosjektet «Kultur for læring». Målet er bedre skoleresultater og flere som gjennomfører og består videregående opplæring.

Publisert: 29.mar.2017 23:21
Oppdatert: 30.mar.2017 14:48

Vitnemål fra videregående opplæring er viktigere enn noen gang for å kunne delta i framtidas kunnskapssamfunn og komme inn på arbeidsmarkedet. Nøkkelfaktoren for å gjennomføre og bestå videregående opplæring er kompetansen som opparbeides i løpet av grunnskolen. Blant elever med karaktersnitt 3 eller lavere vil sannsynligvis bare 18-20 prosent gjennomføre og bestå videregående opplæring i løpet av fem år. De som ikke består finner vi igjen i statistikken for trygd og stønader i NAV.

Hedmark er et av flere fylker med lavt utdanningsnivå, og det er store variasjoner i skoleresultater både innad i fylket, mellom kommuner og mellom skolene i den enkelte kommune. Der er derfor behov for et felles løft for at at alle elever i Hedmark får de samme mulighetene uansett skoletilhørighet.

Ontario-regionen i Canada var for 15 år tilbake i samme situasjon som Hedmark. I 2017 er situasjonen en helt annen. Regionen har gjennom systematisk forbedringsarbeid snudd den negative utviklingen og står nå fram som en av verdens ledende skolenasjoner med sterk framgang i skoleresultater og økt gjennomstrømming i videregående opplæring. Vi har reist over for å få innblikk i det arbeidet som har vært gjort og som fortsatt pågår. Spørsmålet er: Kan Hedmark lære av en region på et annet kontinent med et annet språk og en annen kultur?

Ut fra vår kunnskap, innblikk og erfaringer fra Ontario tør vi påstå at svaret er ja. Det er langt flere likheter enn ulikheter. Skolene ligner på våre, klasserommene er like, elevene ligner påfallende på de vi har i Hedmark, og lærerne er opptatt av de samme utfordringene vi møter i skolene hos oss. Det er derfor viktig å se nærmere på hva Ontario har gjort for å komme dit de er i dag og bruke kunnskapen inn i arbeidet med «Kultur for læring».

Arbeidet i Ontario har foregått på alle nivå i skolesystemet, fra myndighetene til klasserommene. Myndighetene ga ansvaret for å utforme en strategi for forbedringsarbeidet til anerkjente skoleforskere. Strategien ble forankret i forskningsbasert kunnskap, det vil si kunnskap om hva som øker sannsynligheten for læring. Det ble satt fokus på noen få sentrale områder som det fortsatt arbeides systematisk med; lesing, regning, sosial kompetanse og gjennomstrømming i videregående opplæring. Dette står i sterk kontrast til «kenguruvirksomheten» i norsk skole, som kjennetegnes av at myndighetene stadig pålegger skolene nye satsingsområder.

Strategien i Ontario legger til grunn at skolene skal bruke kartleggingsresultater som grunnlag for forbedring av undervisningen. De tar utgangspunkt i kunnskap om egen skole for å få oversikt over hvor de er, og hva de må gjøre for å nå målene sine innenfor regionens satsingsområder. På denne måten blir kartleggingsresultatene mer enn statistiske målinger som settes opp mot hverandre.

Et viktig mantra i Ontario er at alle elever kan lære med rett hjelp og støtte. Vår opplæringslov uttrykker det samme gjennom alle elevers rett til tilpasset opplæring. Likevel opplever vi at det er store forskjeller i hvordan dette er definert og kommer til uttrykk i praksis. Vi erfarte at mantraet gjennomsyrte all tenking og handling på alle nivåer. Foreldrene ble løftet fram og verdsatt som sentrale støttespillere for barna, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og skolefaglig kompetanse. Det eksisterte en utbredt grunnholdning om at skole er viktig. Lærerne var stolte av skolen og elevene, og vi kunne skimte «stjerner i øynene» deres. Vi spurte en rektor om hva som fikk fram stoltheten og gløden hos lærerne, og hun vektla miljøet og samarbeidet. Gjennom regelmessig og forpliktende samarbeid som alltid har fokus på elevenes læring, opplevde lærerne vekst og utvikling ved å støtte og lære av hverandre. Dette er i tråd med strategien for regionen som pålegger skolene å legge til rette for profesjonelle læringsfelleskap, systematisk samarbeid der lærerne møtes i faste grupper, deler erfaringer og drøfter disse opp mot teori og forsking for å forbedre undervisningen. Her får lærerne støtte og oppfølging av skoleledelsen, og alle nyutdannede lærere får ekstra støtte gjennom den pålagte mentorordningen. På samme måte arbeider skoleledelsen i profesjonelle læringsfellesskap både innad og på tvers av skoler, og de følges opp av egne profesjonelle veiledere. Har en skole svake resultater gis det ekstra støtte og faglig oppfølging fra andre skoler og skolemyndighetene.

Strategien for «Kultur for læring» har mange likhetstrekk med skolereformen i Ontario ved at alle nivåer i skolesystemet er involvert gjennom en forpliktende samordning av arbeidet hos lærere, skoleledere og skoleeiere. Hele fylket er med, og dette gir muligheter for strategier der deltagere på alle nivå kan lære av hverandre. Prosjektet har også, i likhet med Ontario, noen få uttalte mål som gir mulighet til å arbeide grundig og holde fokus over tid.

Det er lagt til rette for et arbeid som kan gi gode resultater, og likhetene med Ontario tatt i betraktning, gir dette grunn til optimisme for elever i Hedmark. Det som gjenstår nå er selve arbeidet, det er nå det begynner. Det vil koste tid og krefter og en mobilisering fra skoleeiere, skoleledere, lærere og foreldre over tid. Alle er sentrale for at vi skal lykkes med å løfte Hedmark som skolefylke slik at barn og unge får gode faglige og personlige utviklingsmuligheter uansett hvilken kommune og skole de tilhører.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke