Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
hacklink
buy instagram followers
20. sep
 
Hva står på side 14?

Publisert: 22.nov.2016 14:47
Oppdatert: 23.nov.2016 07:02

Jeg har skrevet til Justisdepartementet og bedt om en nærmere redegjørelse for begrunnelsen som Staten la fram for Oslo namsrett i februar 2001 for den påstand at Stortinget aldri har tolket Bernkonvensjonen dit hen at Norge skulle være forpliktet til å bygge opp en egen leve-dyktig bestand av ulv.

Grunnen til valget av adressat var at namsmannen organisatorisk hører til politi- og lensmannsetaten. Jeg trodde også at regjeringsadvokatsembetet organisatorisk var underlagt Justisdepartementet, og at veien dit var kort dersom departementet ikke anså seg selv som rette vedkommende. Men der tok jeg feil. Regjeringsadvokaten er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Men nå har mitt brev i stedet blitt oversendt til Miljøverndepartementet. Et eventuelt svar derfra er det grunn til å frykte blir mer preget av prosedyre enn av fakta. Det får tiden vise.

Saksøkerne anførte at fellingstillatelsen var gitt i strid med vilkåret i forvaltningsforskriftens § 2 første ledd, jf. Bern-konvensjonen artikkel 9, om at fellingen ikke må være skadelig for bestandens overlevelse i Norge.

Til dette anfører saksøkte (Staten): «Med «bestand» må her forstås bestanden i Sør-Skandinavia. Bernkonvensjonen behandler selv stammen under ett, og det har videre av norske myndigheter eller lovgiver aldri vært forutsatt at det skal være en egen ulvestamme i Norge eller at Norge har forpliktet seg til dette etter Bernkonvensjonen.»

Som belegg for dette viser altså Staten til St.meld. nr. 35 (1996-1997) og til Innst. S. nr 301 (1996-1997). Jeg har tidligere kommentert henvisningen til det siste dokumentet, nærmere bestemt til hva som står på den nevnte side 9. Det var ganske irrelevant i forhold til saken.

Slik det nå utvikler seg, bør jeg vel også si noe om hva som står på den nevnte side 14 i rovviltmeldinga og siterer følgende:

«Ettersom partslanda pliktar å halde oppe bestandar av naturleg førekommande artar innafor eigne grenser, må «bestand» i denne samanhengen tolkast som den bestand ELLER DEL AV BESTAND som fins i det landet som set i verk unntaket.» (Min utheving).

Hvordan dette blir forstått i ettertid, kan kanskje diskuteres. Men at stortingsflertallet i juni 1997 oppfattet det som at det var delbestanden som skulle bygges opp til å bli levedyktig, det framgår med all tydelighet av stortingsdebatten.

Det er derfor en ganske grov tilsnikelse av Statens prosessfullmektige å påstå at «lovgiver» aldri har forutsatt at det skal være en egen ulvestamme i Norge. Det er fremdeles litt av en ironi når Foreningen Våre Rovdyr, med den historikk de brakte med seg, ikke protesterte mot dette. Men hadde så skjedd, ville vel rettens formann også ha vært litt nøyere med å kontrollere sine egne henvisninger, og da hadde helomvendingen ikke så lett kunnet foregå i stillhet.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke