hacklink
18. sep
Vien gård: Hamar SV forklarer her hvorfor de mener det er riktig å omdisponere hele Vien.Foto: Eli J. Haugen
 
Derfor vil Hamar SV bygge ned Vien gård
Når det gjelder en omdisponering av Vien gård, mener vi at det er fornuftig å omregulere hele og ikke bare deler av gården som Rådmannen legger opp til i sitt utkast til arealdel.

Publisert: 24.mai.2018 13:51
Oppdatert: 24.mai.2018 14:28

Hamar SV mener vi dette er riktig sett ut fra et helhetlig klima og miljø perspektiv. Vi mener det er farlig å kun se på jordvern isolert i en større sammenheng.

Vien gård ligger i dag i et kollektivknutepunkt mellom dagens avganger mot Brumunddal/Gjøvik og mot Ingeberg. Begge disse strekningene dekker søndre del og vil fra dag en gi et kollektivtilbud til området. Samtidig vil en utbygging her være med og dekke opp under grunnlaget for et kollektivgrunnlag for Ingeberg-området som allerede er vedtatt utbygd. Samtidig vil en omregulering også støtte opp under Hovedmål 3 i samfunnsdelen som blant annet i kulepunkt henviser til

• Hamar kommune skal gjennomføre tiltak som vil redusere bruk av personbil, og gjøre kollektivtransport, gange og sykkel mer attraktivt. Kommunen skal aktivt søke på statlige midler til miljøtiltak, f.eks. Klimasats.

Hamar SV mener at Vien-området vil være bedre sett ut fra et totalperspektiv å omregulere og bygge ut enn Slemsrud og Vangseter, som i overskuelig fremtid vil ligge som satellitter utenfor kollektivakser eller sykkelavstander til sentrum.

Vien-området kan sies å ligge innenfor sykkelavstand til sentrum i sommerperioden. Vi mener det er riktig å legge til rette for god utnyttelse av arealer på rett sted. I området Vien gård mener vi det totalt sett vil være rett å omdisponere jordbruk, selv om jordvern står sterkt i SV.

Noe av grunnen har vi nevnt ovenfor, men vi mener også med en slik omregulering å støtte oppunder presset om omdisponering av jordbruk ved Tommelstad og Børstad gårder. Selv om dette ikke ligger inne som forslag i denne planen, mener vi det vil gi gode og sterke signaler også til disse om at vi ønsker å legge til rette for videre jordbruksdrift her i et lengre perspektiv.

Når det gjelder forslaget om å ta inn hele det opprinnelige området, mener vi at ved å ta en del av området vil bare presset på det resterende øke og det vil være et tidsspørsmål før også dette vil omreguleres.

Vi mener det beste er å ha en helhetlig plan for hele området, med en prioritering av arealet som ligger til grunn for Rådmannens forslag bygges ut først og vi mener det må legges til rette for drift av gården så lenge som praktisk og økonomisk mulig.

Hamar SV ønsker at det legges til rette for krav om nydyrking ved omdisponering. Det presiseres at det ikke vil være et ønske at dette ikke må være innenfor kommunens egne grenser. Det er viktig at slik nydyrking sees på i et større perspektiv om hvor det lønner seg å dyrke i en regional sammenheng. Dette kan være i Hamar, Løten eller Våler, men det er viktig at nydyrking nå skjer der det er et godt grunnlag og det er arealer som egner seg til dette

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke