15. sep
Stasjon: Så kan vi beholde vår tradisjonsrike og sentrumsnære stasjon, skriver Ap-seniorene.FOTO: JENS ERIK JENSRUD
 
Jernbanekorridor vest er vår favoritt
Jernbanealternativer: Korridor vest framstår som realistiske og gjennomførbar. Og vi beholder den tradisjonsrike og sentrumsnære stasjonen.

Seniorgruppa i Hamar Arbeiderparti mener at korridor vest med dagens stasjon, er det mest realistiske alternativ for å få dobbeltspor til Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2030.

Hamar Arbeiderblad og politiske motstandere har etterlyst hvor Arbeiderpartiet står i jernbanesaken. Et medlemsmøte 2. juni vedtok at partiet ikke skulle ha en favoritt nå, mens et stort mindretall ønsket at partiet allerede nå skal signalisere korridor vest med nåværende stasjon og tunell under Hamar vest som partiets favoritt.

Vi berømmer Hamar Arbeidersamfund med leder Leiv Myrvang som gjennom gode diskusjoner i partiet har løftet saken til medlemsmøtet. Seniorgruppa i Hamar Ap støtter Arbeidersamfundet i sak, men mener den prosessen medlemsmøtet nå har vedtatt, vil gi partiet minst like stor offensiv kraft i jernbanedebatten som å bestemme en favoritt nå.

Vedtaket betyr at partiets medlemmer og tillitsvalgte ikke er bundet av et partistandpunkt, men kan kommunisere sin tro og tvil med velgerne i årets valgkamp. Hamar Ap vil rett over sommeren starte en intern diskusjon om hvilke kriterier Hamar Ap skal prioritere, når partiet skal ta stilling til trasevalg. Når det foreligger tilstrekkelig informasjon fra Jernbaneverkets utredninger, vil partiet konkludere.

I planprogrammet med konsekvensutredning som vedtas av kommunestyret 17. juni, framgår blant annet tre krav bestemt av nasjonale myndigheter, som vil veie tungt i Jernbaneverkets vurderinger. Dette er kravet til funksjonell og framtidsrettet jernbane, lavest mulig investerings- og driftskostnader og effektive stasjonsknutepunkt for bane, vei og byutvikling. I tillegg er det strenge nasjonale føringer for naturreservat, jordvern og bygningsvern.

Korridor midt er i følge Jernbaneverket tatt med til utredning for å unngå lokale omkamper. Alternativet er urealistisk og bør skrelles vekk i en tidlig fase. Valget står derfor mellom korridor øst (stasjon ved Vikingskipet) og vest (nåværende stasjon)

Korridor øst med stasjon ved Vikingskipet, vil få store negative konsekvenser for bydelene, Østbyen, Briskebyen og Disen. Et stort antall hus må rives for å få dobbeltsporet fram og gi plass til en ny stasjon med stort arealbehov. Storsamfunnets interesser vil gå foran den enkelte huseiers, enten valget faller på korridor øst eller vest.

Stasjon ved Vikingskipet og trase over Disen, berører ikke kun enkelte huseiere, men hele bydeler. Sør Østre bydeler må omreguleres fra småhusbebyggelse og boligformål til tettere bebyggelse med høye hus. Dette følger av nasjonal transportstrategi for Intercityutbyggingen og kravene til knutepunktfunksjonalitet.

Derfor har rådmannen i saksframlegget til kommunestyret 17.juni, redegjort for en parallell planprosess i Hamar kommune i forbindelse med forarbeidene til ny kommuneplan. Denne prosessen skal starte samtidig med Jernbaneverkets planprosess. Her vil rådmannen vise med scenarier hvordan alternative traseer vil påvirke arealdisponeringen i berørte områder og behovet for endring av kommunedelplaner.

Kommunestyret har således innflytelse på knutepunktfunksjonen for stasjonen og byutvikling rundt denne gjennom lokale planprosesser. De fleste av de øvrige utredningstemaer er faktabaserte og ivaretatt av relevant fagkompetanse.

Slik vi ser det i dag, peker korridor vest kombinert med en tunnelløsning under Hamar Vest, seg ut som det riktige valg. Vi beholder vår tradisjonsrike og sentrumsnære stasjon og vi unngår trusselen for hundrevis av eiendommer og stor usikkerhet for alle som er bosatt i Sør Østre bydeler.

Det beste med denne løsningen er at den framstår som realistisk og gjennomførbar og at den kan sikre plass i NTP 2018-2027, der det skal bevilges penger til Intercity–utbyggingen og forhåpentlig til Dovrebanen med dobbeltspor til Hamar.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke