17. sep
ØST: Korridor øst med stasjon ved Vikingskipet. Frarådes av Jernbaneverket.
 
Jernbaneverket svarer på fem spørsmål
Jernbanetraseer: Svar fra Jernbaneverket til Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone.

Publisert: 06.sep.2016 04:01
Oppdatert: 06.sep.2016 08:58

Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone får svar på fem spørsmål om Jernbaneverkets anbefaling.

1.Hvem som står bak anbefalingen?

Jernbaneverkets anbefaling er forankret i henhold til tekniske krav og overordnede føringer for planlegging. InterCity-prosjektet har fått en bestilling fra Stortinget med en rekke overordnede mål, krav og føringer som må oppfylles for at vi skal anbefale et alternativ. Oppdraget/kriteriene som vi må oppfylle, kommer fra Stortinget gjennom NTP, Statsbudsjettet for 2015 og en rekke andre nasjonale føringer.

Det viktigste målet er samfunnsmålet om at InterCity skal ha et miljøvennlig transportssystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområder sammen. I dette ligger det at by- og tettstedsutvikling er viktig for å gi høyest mulig samfunnsnytte, at flest mulig vil benytte togtilbudet og at transportveksten kan tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Kollektivsatsning. Alle de tre forvaltningsnivåene har etter demokratiske prosesser sagt tydelig fra om at kollektivandelen skal økes. Det er en forutsetning at byene legger til rette for redusert bilavhengighet, noe som framgår av planprogram fastsatt av blant andre Hamar kommunestyre.

LES OGSÅ: Fem spørsmål vi ville ha stilt

Jernbaneverket skal som fagetat legge til rette for denne utviklingen ved å planlegge stasjoner slik at flest mulig skal kunne gå, sykle eller ta buss mellom knutepunktet og dit de skal reise til eller fra. Stasjonens nærhet til arbeidsplasser, boliger, service- og kulturinstitusjoner er derfor viktig. Denne utviklingen løses på en god måte i korridor 1 (vest), mens en stasjon ved Vikingskipet ikke oppfyller dette viktige samfunnsmålet, og derfor frarådes. I tillegg kommer en rekke andre problemer i øst-alternativet, som manglende godstilnytning og inngrep i verdifulle Ramsar-områder.

2. Eventuell gransking av Riksrevisjonen på grunn av øst-alternativet

Det er et hypotetisk spørsmål som vi vil ta stilling til hvis det skulle skje.

3. Tilsving i Ramsar-området

Korridor 1 og 2 har tilsving i RAMSAR-området, men i de ytre delene av RAMSAR-området som ikke har like høy verneverdi som de indre delene ved Flakstadelva. Jernbaneverket har tidligere fått klare signaler fra Fylkesmannen om at verneverdiene knyttet til de innerste delene av Åkersvika er større. Jernbaneverket la derfor ikke inn tilsving i dette området, for å unngå innsigelse fra Fylkesmannen til planforslaget. Som erstatning for tilsving er det lagt inn et ekstra spor på stasjonen i korridor 3 (øst) for å gjøre det mulig å vende tog på stasjonsområdet samtidig med planlagt fremtidig togavvikling. Dette er en løsning som ikke er like god som løsningene i korridor 1 og 2, da vendeoperasjonen inne på stasjonen påvirker stasjonens kapasitet og således banestrekningens punktlighet.

4. Teknisk mulig med tunnel fra Bryggeriundergangen til Furuberget?

Vi har gode data om grunnforholdene i området, og de viser at det er teknisk mulig å bygge tunnel. Vi skal selvsagt gjøre enda flere undersøkelser i neste planfase. Fra fjellpåhugget ved bryggeriundergangen går begge linjene i svakt fall nedover, samtidig stiger fjellet. Det betyr at korridor 1 med kulvert har nok fast fjell over tunneltaket helt til Jessnes, mens korridor 1 med bro må bygges som åpen byggegrop frem til Maxi. Videre mot Furuberget har korridor 1 med bro også nok fjell over tunneltaket.

5. Hva hvis kommunen ikke ønsker å bygge i Hamarbukta?

Jernbaneverket har ikke registrert noe ønske fra Hamar kommune om ikke å bygge noe i Hamarbukta.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke