Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
hacklink
buy instagram followers
22. sep
JORDVERN: Ordfører Einar Busterud vil omdisponere landbruksjord. I et snevert perspektiv, skriver Werner Christie.
 
Kommuneplan i snevert perspektiv
Ordfører Busterud uttaler i HA 26. mai til at omdisponering av dyrket mark må ses i en større samfunnsmessig sammenheng. Det har han helt rett i.

Publisert: 29.mai.2018 15:24
Oppdatert: 29.mai.2018 15:34

Men når han i neste avsnitt viser til at Ringsaker har bygget ned langt mer dyrket jord enn Hamar som et argument for at vi ikke kan være bedre, blir perspektivet for snevert. Rådmannen utfordrer også fylkesmannens lovbaserte innsigelser til nedbygging av Vien i sitt fremlegg til behandling av kommunens arealplan. Med samme argumentasjon om at Ringsaker har bygget ned mye jord vil han ha rett til å gjøre samme feil.

Ledelsen i Hamar kommune har viktige interesser å ivareta, men må ikke glemme at alle som bor i Hamar også, og kanskje først og fremst, er hed(e)markinger, innlendinger og nordmenn. Og bekymrede innvånere på en sårbar og truet planet. Dette representerer «en større samfunnsmessig sammenheng» for folk flest. Matsikkerhet er nå en sentral del av trusselbildet ifølge militærstrateger som tidligere forsvarsjef Harald Sunde, nå bosatt i Moelv. Det er åpenbart at det er mer enn nok udyrket areal og fortettingsmuligheter til både tomter og industri innenfor det som representerer den reelle Hamar by.

Dette mente Einar Busterud i HA 26. mai.

Rådmannen erkjenner da også «Fortettingsmulighetene i Hamar er i utgangspunktet store, med et anslag på 5.700 boligenheter innenfor gjeldene rammer». Da er en argumentasjon som i hovedsak viser til en viss usikkerhet hva gjelder innfasingen av disse mulighetene og at nabokommuner tar enda mer unødvendig matjord svært lite perspektivrikt og ansvarlig. Når kommuneplanens samfunnsdel vektlegger fortetting, grønt skifte og bioøkonomi er det heller ikke sammenheng mellom idealer og realiteter i planverket. Det er denne typen dobbelttale som svekker politikkens troverdighet og omdømme blant folk og ungdom i mange land, og skaper grunnlag for populistiske opprør mot demokratiet og etablerte makthavere fra grasrota.

Det vitner heller ikke om et fornuftig perspektiv på «større samfunnsmessige sammenhenger» når Hamar etter generasjoners strev for å få etablert et godt, helhetlig og fremtidsrettet akuttsykehus i Innlandet i siste fase undergraver prosessen mot et moderne Innlandsykehus og den etablerte enigheten med et svært dårlig fundert forslag om å legge det et annet sted. Det reserverte arealet for nytt sykehus kan trygt omdisponeres til andre formål.

Andre presskommuner, som Asker, har allerede adoptert de globale bærekraftsmålene som retningsgivende for kommunens politikk. De tar ikke utgangspunkt i vekst for enhver pris, men et konsistent samfunnsperspektiv som strekker seg fra det lokale til det globale. Her gjelder bærekraft, fordeling og velferd for folk flest.

Velferd er det vi tenker på når vi sier Far-Vel til hverandre, eller «Well-being» som økonomer og forskere verden over nå legger mer og mer vekt på istedenfor gamle vekst og utviklingsidealer som bruttonasjonal (- eller lokal) produkt og skatteinngang. Det dreier seg nå om god tilpasning mellom ressurser, miljø og innbyggere. Vekst alene skaper som vi bittert har erfart minst like mange problemer som det løser.

Det er å håpe at kommunens politikere onsdag gir oss tid og muligheter til å skape en politikk for Hamar og for innlandet og Norge som tar bedre vare på «de samfunnsmessige sammenhengene» og våre barn og barnebarns fremtid enn det foreliggende fremlegget til arealdelen i kommuneplanen.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke