buy Instagram followers
Evden eve nakliyat Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
istanbul evden eve nakliyat
hacklink
paykwik
iptv
justin tv
paykasa paykwik
22. okt
 
Den råtne kulturen i Frp
HA MENER 

Publisert: 04.apr.2014 04:00
Oppdatert: 04.apr.2014 04:00

En råt­ten or­ga­ni­sa­sjons­kul­tur. Det var or­de­ne den ny­valg­te le­de­ren i Lø­ten Frem­skritts­par­ti, Kaa­re Jarl Gun­der­sen, bruk­te om sitt eget lo­kal­lag. Be­fri­en­de ær­lig fra den syvende le­de­ren i lo­kal­la­get i Lø­ten, de sis­te fire åre­ne. Det er ikke len­ge si­den en hyg­ge­lig par­ti­fest fikk et trist et­ter­spill, da en vold­tekt ble an­meldt til po­li­ti­et av en av del­ta­ker­ne på ju­bi­le­ums­fes­ten. Sa­ken ble hen­lagt, og par­ti­ets til­lits­valg­te har si­den for­søkt så godt de kan å sky­ve den un­der tep­pet. Det kan vise seg å være en dår­lig stra­te­gi.

Nå skri­ver Ha­mar Ar­bei­der­blad om uro i Ha­mar Frem­skritts­par­ti. Så al­vor­lig er kon­flik­ten at fyl­kes­sty­ret i Hed­mark Frp har bedt lo­kal­la­get i Ha­mar vel­ge nytt sty­re. Le­der i Ha­mar Ftp Er­ling Beh­re­ns har tatt til mot­mæ­le mot fyl­kes­sty­rets inn­gri­pen, og sa­ken skal nå be­hand­les i or­ga­ni­sa­sjons­ut­val­get i Frp sen­tralt.

Det er ikke mer enn to år si­den Ha­mar Frp måt­te eks­klu­de­re John­ny Wæh­ler for sta­di­ge ut­ta­lel­ser som sat­te par­ti­et i et dår­lig lys. Når uro­en nå blus­ser opp igjen, kan det se ut som det er mob­bing og tra­kas­se­ring som lig­ger bak. In­gen vil be­kref­te det of­fent­lig, men en rek­ke kil­der for­tel­ler til Ha­mar Ar­bei­der­blad at par­ti­ets kom­mu­ne­sty­re­med­lem i Ha­mar, Tone Cou­che­ron, har vært ut­satt for en sver­te­kam­pan­je.

Frem­skritts­par­ti­et i Hed­mark har åpen­bart van­ske­lig for å til­pas­se seg rol­len som re­gje­rings­par­ti. Det trengs en or­ga­ni­sa­sjons­kul­tur hvor det å job­be po­li­tisk ikke er for­bun­det med tra­kas­se­ring el­ler over­grep, skal par­ti­et få økt sin opp­slut­ning. Den ny­valg­te le­de­ren i Lø­ten-par­ti­et har tatt et før­s­te vik­tig steg, ved å set­te ty­de­li­ge ord på hva det­te hand­ler om. Le­del­sen i Hed­mark Frp be­hand­let et­ter vårt syn vold­tekts­an­mel­del­sen et­ter ju­bi­le­ums­fes­ten dår­lig. Når sli­ke sa­ker fei­es un­der tep­pet, le­ver den råt­ne kul­tu­ren vi­de­re. Vårt råd er at fyl­kes­par­ti­et star­ter en pro­sess hvor par­ti­ets or­ga­ni­sa­sjons­kul­tur set­tes på dags­or­den i alle lo­kal­la­ge­ne. Hva er ak­sep­ta­bel opp­før­sel for til­lits­valg­te i par­ti­et, og hvor­dan unn­går man tra­kas­se­ring? Det er nok å ta fatt i for Frp.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
evden eve nakliyat