buy Instagram followers
Evden eve nakliyat Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
istanbul evden eve nakliyat
hacklink
paykwik
iptv
justin tv
paykasa paykwik
22. okt
 
Norges ansvar for tolken
HA MENER 

Publisert: 31.mai.2014 04:00
Oppdatert: 05.jun.2014 07:06

Støt­te­ak­sjo­ne­ne for den af­ghans­ke tol­ken Faizullah Mu­ra­di er satt på vent et­ter at stats­mi­nis­ter Erna Solberg (H) har sagt hun skal se på sa­ken. Tol­ken var 18 år da han ble re­krut­tert som tolk for de nors­ke styr­ke­ne i Af­gha­ni­stan. Et­ter hvert ble opp­dra­get hans ut­vi­det. Mu­ra­di fikk vå­pen­opp­læ­ring, vå­pen og norsk uni­form. Tol­ken var på alle må­ter sol­dat i den nors­ke hær. Han del­tok i kam­per og sat­te sitt liv på spill for det opp­dra­get den nors­ke re­gjer­in­gen had­de sagt ja til i Af­gha­ni­stan.

Som kjent fikk Faizullah Mu­ra­di en ublid skjeb­ne da Ut­lendingsdirektoratet i for­ri­ge uke sat­te ham på fl­yet, og ut­trans­por­ter­te ham til Italia. Den tid­li­ge­re tol­ken fikk ikke en­gang be­hand­let sin asyl­søk­nad her i lan­det. UDI be­nyt­tet seg av Dub­lin-av­ta­lens re­gel om at det er det før­s­te lan­det man kom­mer til som skal ta still­ing til asyl­søk­na­den.

Muradis be­skyt­tel­ses­be­hov må være udis­ku­ta­belt. Tol­ke­ne er be­skre­vet som helt uunn­vær­li­ge for vest­li­ge styr­ker som har opp­drag i Af­gha­ni­stan. Sam­ti­dig har en Ta­li­ban-tals­mann ut­talt til VG om tol­ke­ne: «Få vi tak i en tolk, vil vi halshugge el­ler hen­ge ham». I sitt eget land er Faizullah Mu­ra­di en for­ræ­der, og i umid­del­bar livs­fa­re.

Vi und­rer oss over at re­gjer­in­gen bruk­te så lang tid på å for­stå den­ne sa­kens helt spe­si­el­le ka­rak­ter. Stats­mi­nis­te­ren he­vet seg ar­ro­gant over fak­ta, og vis­te til at de ikke vil gå inn i en­kelt­sa­ker. Det er rik­tig at man kan sen­de asyl­sø­ke­re til­ba­ke til før­s­te­lan­det, un­der hen­vis­ning til Dub­lin-av­ta­len. Det er sam­ti­dig ikke slik at det fore­lig­ger noen plikt til å gjø­re det. I det­te til­fel­let bur­de re­gjer­in­gens med­lem­mer lan­gt ras­ke­re for­stått at det­te var en helt sær­egen sak, som krev­de en an­nen po­li­tisk for­stå­el­se enn det ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne har gitt den.

Ut­sen­del­sen av tol­ken er en skam for Norge. Det­te er ikke ver­dig en hu­ma­ni­tær stat. Vi reg­ner med at re­gjer­in­gen nå har for­stått al­vo­ret, og sør­ger for at tol­ken Faizullah Mu­ra­di får opp­hold i Norge.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
evden eve nakliyat