buy Instagram followers
paykwik bozum
Evden eve nakliyat Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
istanbul evden eve nakliyat
hacklink
buy instagram followers
justin tv
paykasa paykwik
19. okt
ILLUSTRASJONSFOTO: Christian E. Bergheim.
 
Vi vet hvor innsatsen må inn
HA MENER Én av ti ele­ver som gikk ut fra grunn­sko­len i fjor, had­de ka­rak­te­ren 1 el­ler «ikke vur­dert». De al­ler fles­te av dis­se ung­dom­me­ne gikk di­rek­te til vi­de­re­gå­en­de opp­lær­ing. Li­ke­vel lu­rer vi på hvor­for fra­fal­let i vi­de­re­gå­en­de sko­le er så stort.

0
Publisert: 03.jul.2014 04:00
Oppdatert: 03.jul.2014 12:30

Før re­form 94 måt­te man ha en viss gjen­nom­snitts­ka­rak­ter for å kom­me inn på vi­de­re­gå­en­de sko­le. Den nye re­for­men, ini­tiert og le­det av da­væ­ren­de ut­dan­nings­mi­nis­ter Gudmund Hernes, be­stem­te at alle ung­dom­mer som had­de full­ført grunn­sko­len vå­ren 1994 el­ler se­ne­re, had­de rett til en vi­de­re­gå­en­de opp­lær­ing i tre år. Før den tid fikk fak­tisk ikke alle 16-år­in­ger au­to­ma­tisk plass. Ei hel­ler var det slik at alle «måt­te» ta mer ut­dan­ning enn ung­doms­sko­le - og i alle fall ikke med en gang. Re­for­men har opp gjen­nom åre­ne fått mye kri­tikk for å gjø­re sær­lig yr­kes­ut­dann­in­gen for teo­re­tisk, og i 2006 ble re­for­men av­løst av Kunn­skaps­løf­tet.

Prin­sip­pet om vi­de­re­gå­en­de for alle er imid­ler­tid blitt stå­en­de. Og selv­føl­ge­lig er det i ut­gangs­punk­tet et rik­tig og vik­tig ret­tig­het. All norsk ung­dom bør ha mu­lig­het til en plass i vi­de­re­gå­en­de ut­dan­ning. Men da bør vi sam­ti­dig slut­te å und­re oss over at det fø­rer med seg fra­fall. For 16-år­in­ger som ikke be­står et ungdomsskolefag, de star­ter vi­de­re­gå­en­de i bratt opp­over­bak­ke. Det er kre­ven­de å ta inn over seg nytt pen­sum og til­eg­ne seg ny kunn­skap når ba­si­sen ikke er god nok. Vil vi unn­gå at ung­dom hop­per av, uten å full­fø­re, må vi kon­sen­tre­re inn­sat­sen om ung­doms­trin­net. Det er her for­eld­re, læ­re­re, vei­le­de­re, samt både for­men og kva­li­te­ten på un­der­vis­nin­gen og det pe­da­go­gis­ke opp­leg­get vil ha størst be­tyd­ning for ele­ve­nes kom­men­de evne og mo­ti­va­sjon til å gå hele sko­le­lø­pet. Venst­re fore­slår et eks­tra sko­le­år. Det ly­der nep­pe som mu­sikk i øre­ne på al­le­re­de skolemett ung­dom. Vi har mer tro på til­pass­ing av inn­hol­det i de ti­me­ne og åre­ne som al­le­re­de er der. Mer lær­ing i prak­sis og ve­sent­lig mer kon­takt mel­lom ele­ve­ne og «det vir­ke­li­ge liv» i be­drif­ter og på ar­beids­plas­ser.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
evden eve nakliyat