16. sep
LUNKELIA: Det er vinterføre igjen i det omstridte området i Ringsaker.Foto: NTB scanpix
 
Litt flere tanker om Lunkelia
I dag skal kommunestyret sluttbehandle forslag til Planstrategi for Ringsaker kommune 2016-2020. I forkant av dette ønsker jeg å komme med noe utfyllende informasjon.

Publisert: 22.nov.2016 13:35
Oppdatert: 22.nov.2016 13:44

Oluf Mauruds (KrF) hadde innlegg i RB 22/11 med «Noen tanker om Lunkelia» - hvilket gir håp om at Lunkelia ikke fullstendig «drukner» i andre «hete» debatter.

Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble revidert i forrige valgperiode, september 2014. Vanligvis blir kommuneplaner og arealdeler revidert i hver valgperiode slik at kommunestyret får anledning til å foreta endringer basert på hva det er flertall for. Til dagens møte innstiller Rådmannen på at man i Planstrategien for 2016-20 kun skal legge opp til en svært «begrenset revisjon» av arealdelen, begrunnet i at kommunen har begrensede ressurser til planarbeid og at arealdelen ble revidert i forrige periode.

Parallelt med at forslag til Planstrategi behandles i formannskap og kommunestyre, behandles også forslag til utbyggingsplan for Lunkelia i planutvalget (=formannskapet) og kommunestyret. I september 2014 ble det vedtatt med minste mulig flertall, 20 mot 19 stemmer, at Lunkelia skulle omdefineres fra å være et LNF-område («Markagrense») til et område med mulighet for utbygging, men uten at areal til adkomst ble avsatt.

I vedtaket ble det lagt opp til at atkomstveier skulle utredes nærmere ved detaljplanlegging, og med forbehold om at man måtte finne en «akseptabel» løsning på adkomstspørsmålet. Siden vedtaket er det kommet omfattende og betydelig ny informasjon i saken. Det har fremkommet et betydelig engasjement blant «folk flest», synliggjort blant annet gjennom over 3.000 underskrifter mot utbygging, noe ordføreren har uttalt bør tillegges vesentlig vekt. At forslag til adkomstløsning i foreliggende reguleringsplan er beheftet med betydelige negative konsekvenser, fremkom tydelig ved Kommunestyrets besiktigelse 9. november. Reguleringsplanforslaget fra Pihl er nå ute på offentlig høring frem til over nyåret.

I lys av dette synes det fornuftig at man i Planstrategien legger opp til mulighet for å se på enkeltelementer i arealdelen, slik at strategien blir fleksibel. Ved 2. gangs behandling i formannskapet – etter besiktigelsen i Lunkelia og lunsj på Sjusjøen – fremmet Kjersti Røhnebæk (Sp) et forslag om nettopp dette, ved å legge til en passus om at den begrensede revisjonen også skulle gi rom for revisjon av «enkeltelementer i planen i løpet av perioden, herunder forvaltning av Ringsakerfjellet». Av de 10 tilstedeværende politikerne stemte halvparten for dette forslaget. Imidlertid falt forslaget med ordførerens dobbeltstemme.

I Kommunestyrets sluttbehandling av Planstrategi for 2016-20 onsdag er det å håpe at Røhnebæks endringsforslag gjentas. Kommunestyrerepresentantene oppfordres til å stemme for et slikt forslag, og vil med det sette seg i «førersetet». Det vil blant annet åpne for myndighet til å «si ja eller nei til om det kan bygges hytter her (Lunkelia)» i inneværende periode. Ikke dermed sagt at politikerne «må» si nei, men de «kan» si nei. For, hvis ikke politikerne kan si nei til et utbyggingsforslag hvis det er velbegrunnet – hvem kan gjøre det da?

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke