15. sep
Området Vold og Lund : Hele området må bygges ut før Hamar får lov til å bygge ut på området rundt flyplassen. ILLUSTRASJON: Block Watne
 
Må Hamar stå med lua i hånda?
En av de viktigste sakene til Hamar Arbeiderparti er fortsatt vekst i Hamar, både antall innbyggere og næringsliv.

Publisert: 13.okt.2016 08:32
Oppdatert: 13.okt.2016 10:29

Samtidig er en av de viktigste sakene vi som politikere må håndtere et endret klima. I den forbindelse ønsker Jordvernalliansen i Hedmark å vite hva som er Hamar Arbeiderpartis politikk. Her skal jeg forsøke å svare på det.

I Hamar Arbeiderpartis program sier vi at det er viktig å ta vare på dyrket mark, og vi ønsker å ha et sterkt jordvern. Vi vil planlegge for minst mulig nedbygging av dyrket mark. Mulige omdisponeringer av matjord til bolig eller næring skal begrunnes godt. Men det er ikke ensbetydende med at vi ikke kan vurdere å bygge ned noen områder. Det kan være gode grunner til å bygge boliger nærmere bysentrum, også miljøhensyn, men dette må vurderes opp mot mulig erstatningsjord og flytting av matjord.

Hamar Arbeiderparti vil også sikre og regulere nok areal til boligformål for å unngå stort prispress. Vi er glade for at mange vil flytte til kommunen vår, og det er noe vi vil jobbe for at fortsatt skal være mulig. For å sikre nye arealer til sentrumsnære boliger ønsker vi en gjennomgang av eksisterende bebyggelse. Fortetting er en viktig del av Hamars boligpolitikk, men fortetting kan ikke alene stå for all ny boligbebyggelse i kommunen.

Området Vold og Lund har stått som utbyggingsområde i 15 år, som en del av SMAT-planen (fylkesdelplan for samordnet miljø, areal- og transportutvikling). Hele dette området må bygges ut før Hamar får lov til å bygge ut på området rundt flyplassen. Arbeidet med områderegulering på Ingeberg er også i gang. Her vil det bygges mye på områder som i dag er skog. Også på Hjellum planlegges det nå for mange nye boliger. Dette er bra.

Det er et interessant spørsmål om det er best for klimaet og miljøet om vi bygger mer i sentrumsnære områder, selv om det krever dyrket jord, eller om det er best å bygge flere og større satellitter rundt byen. Bygging utenfor sentrum krever mer transport i form av bil og buss. Bygging i og rundt sentrum krever mindre. Hva er best for miljøet?

Det er også interessant å merke seg at Fylkesmannen stadig gir dispensasjoner til Ringsaker kommune for å bygge ned dyrket mark – som ikke ligger inne i SMAT-planen. Skal Hamar kommune stå med lua i handa og se på? Eller skal vi også sørge for økt vekst i egen kommune?

Områdene rundt Tommelstad og Børstad forblir nok dyrket mark i tiden som kommer, der har ikke grunneierne kommet med ønsker om utbygging. Grunneierne på Vien gård ønsker selv å omregulere sin eiendom fra dyrket mark til næring- og boligformål. De har lagt til grunn opparbeidelsen av andre og nye arealer for jordbruksareal. I den kombinasjonen mener jeg det kan være en god løsning for både Hamar og miljøet.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke