Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
hacklink
buy instagram followers
21. sep
 
Moelv - et håpløst alternativ

Publisert: 04.okt.2017 14:08
Oppdatert: 04.okt.2017 14:15

Med 4.200 innbyggere er Moelv for lite til et sjukehus med nesten 7.000 faste/midlertidige ansatte. Medregnet de indirekte virkningene er det snakk om 9.000 nye arbeidsplasser – eller mer enn det dobbelte av antall innbyggere. Etablering av et storsjukehus på Moelv kan sammenlignes med å bygge en institusjon på Hamar med 60.000 ansatte. At all høgskoleutdanning i helse ligger på Gjøvik og Elverum, taler også imot Moelvalternativet. Studentene utgjør en viktig arbeidskraftreserve for sjukehusa. Moelv er et industristed som ikke har noen tradisjon for sjukehusvirksomhet. Av disse grunnene kan det bli store problemer med å rekruttere fagpersonale.

Plassering av et sentralsjukehus i Moelv strider dessuten mot statlige planbestemmelser. Miljøverndepartementet opprettet et faglig råd for bærekraftig byutvikling. Rådet framla sin rapport i desember 2013. Rapporten viderefører og konkretiserer bestemmelser og intensjoner i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplan ATP og Stortingsmelding 23 (2001) «Bedre miljø i byer og tettsteder.» Fagrådene har spesielt stor relevans med tanke på planene om etablering av et storsjukehus utenfor Moelv.

I rapporten gis det råd om fortetting av eksisterende byer i stedet for å bygge nye. Som det står: «Å fortette eksisterende byer er miljøvennlig og ivaretar bymesssige verdier. Eksisterende byer består av bygningsmasse og infrastruktur som representerer økonomisk og kulturell verdi. Det gir byene identitet og er viktige referansepunkter for byens befolkning.»

Det fastslås at offentlige institusjoner, som sykehus, tinghus, høyskoler og lignende skal plasseres i byenes sentrumsområder. Og som det sies: «Dette begrenser transportbehovene og styrker byenes sentrumsområder med arbeidsplasser og tjenestetilbud.» Målet er å gjøre arbeidsreisene mindre avhengige av privatbilen, og at flest mulig enten skal kunne gå eller sykle på jobb og eventuelt reise kollektivt.

Kronargumentet har vært at det vil bli lettere å rekruttere personell til et stort sjukehus med ekstern beliggenhet enn våre bynære institusjoner. Det er en påstand det er grunn til å være skeptisk til. I rapporten sies det da også at denne typen statlig lokalisering gjør det mindre attraktivt å etablere nærings- og forskningsklynger rundt sjukehuset enn om det lå i tilknytning til eksisterende by- og forskningsmiljøer. Dermed blir det også vanskeligere å rekruttere nye ansatte. Altså den motsatte konklusjon av det som har blitt hevdet fra sjukehusledelsens side!

I rapporten advares det mot at sektorinteressene får bestemme. Ei slik utvikling hindrer en bærekraftig byutvikling. Det er mer enn oppsiktsvekkende at det er Staten v/ Sykehuset Innlandet som bryter sine egne planbestemmelser og føringer. Måten prosjektdirektør Roger Jensen imøtegår ordførerne på, viser at han umulig kan ha forstått de statlige føringer for et så stort tiltak.

SV-medlem

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke