26. aug
Politiet: Målet er et bedre nærpoliti for alle i Innløandet, skriver politimester Johan Brekke.Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix
 
Politireformen - dette skal vi lykkes med
Nærpolitireformen: Vedtatt av et bredt flertall på Stortinget. Dette er en stor, viktig og helt nødvendig reform som skal sette politiet bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget i fremtiden, skriver politimester Johan Brekke.

Publisert: 09.apr.2017 13:39
Oppdatert: 10.apr.2017 06:58

Dette er både en struktur- og kvalitetsreform, og de strukturelle endringene som gjennomføres er et avgjørende virkemiddel for at politiet på best mulig måte skal kunne gjennomføre kvalitetsdelen av reformen.

Enhver endring skaper usikkerhet og motstand, både internt og eksternt. Det er derfor helt naturlig at egne ansatte, enkeltpersoner, politiske parti og kommuner nå uttrykker skepsis. Derfor er det viktig å minne om at de endringer vi nå gjør, utelukkende gjennomføres for å gi innbyggerne en bedre polititjeneste i fremtiden.

Endring tar tid, og effekten av reformen vil merkes gradvis. Det er viktig at politiet nå får muligheten til å gjennomføre endringene før man vurderer resultatet.

I januar besluttet Politidirektoratet hvilke lensmanns- og politistasjonsdistrikt Innlandet skal ha i fremtiden. I forbindelse med klageprosessen har kun to kommuner klaget på at det lokale lensmannskontoret blir borte. Dette tyder på at de aller fleste kommunene er tilfreds med beslutningen om fremtidig lokal struktur, og har forståelse for de endringene politiet nå gjør.

I prosessen rundt lokal struktur, har kommunene vært involvert, både gjennom deltagelse i styringsgruppa til politiet, workshops, høringskonferanse og høringsuttalelser. Politimesterens endelige forslag ble også endret på bakgrunn av innspill fra kommunene.

Politikerne fastsatte et mål om at 90 prosent av befolkningen i politidistriktene skulle ha maks 45 minutter å kjøre til nærmeste tjenestested. Resultatet i Innlandet i ny struktur er 98.8 prosent. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet.

Ved å stenge noen av de minste kontorene våre, får vi muligheten til å bruke ressursene våre bedre til beste for publikum. Trygghet skapes ikke gjennom et kontor som har begrenset bemanning og åpningstid, men gjennom et tilstrekkelig antall operative politipatruljer som reagerer raskt når noe skjer. Samhandling med kommunene avhenger ikke av et lokalt tjenestested i enhver kommune, men av hvordan vi faktisk jobber opp mot kommunen og lokalmiljøet ellers.

Som politimester er jeg godt fornøyd med både prosessen og resultatet, og jeg er sikker på at dette vil gi oss gode mulighet til å bygge et bedre politi til det beste for alle innbyggerne i Innlandet.

Et viktig moment i forhold til et bedre nærpoliti er et nært og godt samarbeid med kommunene og andre lokale samarbeidspartnere. For å sikre dette skal det nå opprettes en ny funksjon som politikontakt. Primæroppgaven vil være å drive lokalt forebyggende arbeid i den enkelte kommune. Politikontakten skal være en erfaren polititjenestemann med myndighet til å kunne beslutte på vegne av politiet innenfor sitt ansvarsområde. Han vil være lokal politileders forlengede arm mot kommunen, og en naturlig deltaker i politiråd og andre formelle fora der politiet deltar.

I kommunene hvor lensmannskontoret blir borte, skal politikontakten være fysisk til stede i kommunen minst 1 dag pr uke. For noen av de minste kommunene i Innlandet vil politikontakten alene bidra til et tettere og bedre samarbeid med lokal kommune enn det man har i dag. Politikontaktordningen skal være etablert i alle kommuner innen 15. juni i år.

Endringen med færre kontorer vil bidra til å frigjøre ressurser som skal brukes til å øke antall politipatruljer ute blant publikum. Samtidig med dette tildeles distriktene hvert år nye politiårsverk. I år har Innlandet fått 41 nye politistillinger, og antall polititjenestemenn i Innlandet vil øke med over 60 i løpet av 2017. Hoveddelen av disse vil bli plassert i vakt og beredskap, til beste for publikum.

En god vakt- og beredskapsordning er helt avgjørende for publikum når noe skjer og vi skal komme både oftere og raskere i fremtiden.

Et godt nærpoliti bestemmes ikke bare av antall politipatruljer, men kanskje mer på bakgrunn av kvaliteten på jobben politiet faktisk gjør i kontakt med innbyggerne. Det satses nå mye på å gi politipatruljene utstyr de trenger for å utføre jobben ennå bedre i fremtiden. Nå gjennomføres omfattende opplæring av alle tjenestemenn i konseptet «politiarbeid på stedet». Når det i fremtiden skjer en trafikkulykke, et innbrudd eller en voldssak vil politiet opprette sak, gjennomføre åstedsundersøkelser og få forklaring på lyd av alle parter på stedet. Dette vil bidra til bedre kvalitet, raskere saksbehandlingstid, bedre oppklaring og ikke minst bedre service til publikum.

Skal vi lykkes i å bekjempe kriminalitet, må vi komme i forkant av hendelsene. Dette kan kun gjøres gjennom god kunnskap om om når og hvor kriminalitet skjer, og ved et godt forebyggende arbeid i nært samarbeid med lokale kommuner og alle andre som har del i denne forebyggende kjeden.

Politet står overfor mange utfordringer. Politikerne har gjennom Nærpolitireformen gitt oss muligheten til å rigge politiet best mulig for å møte disse utfordringene. Vi skal nå sammen bygge et nytt Innlandet politidistrikt til beste for innbyggerne. Endringsarbeid tar tid, men vi skal lykkes i vårt arbeid.

Vårt mål er et bedre nærpoliti for alle innbyggerne i Innlandet.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke