23. okt
SYKEHUS: Det er nødvendig å være attraktiv for å rekruttere de beste hodene og hendene.
 
Samling av fire sykehus ble til samling av to
Sykehus: I over 15 år har det vært forsøkt å få til en samling av sykehusene rundt Mjøsa. Med innstillingen til møtet torsdag synes det utopisk.

Publisert: 29.jan.2019 12:14
Oppdatert: 29.jan.2019 14:08

Ledelsen i Helse Sør-Øst (HSØ) har levert sin innstilling til styret før behandling av saken om et nytt sykehus i Innlandet 31. januar. I sitt forslag til vedtak skriver de at

1. Styret gir sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF slik det fremgår av saksfremstillingen. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

Både ledelsen og styret i Sykehuset Innlandet og ledelsen i Helse Sør-Øst har dermed kommet fram til at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å samle de fire somatiske sykehusene i ett sykehus.

I mer enn 15 år har det vært forsøkt å få til samling av sykehusene rundt Mjøsa. Forslaget om lokalisering ved Mjøsbrua ble opprinnelig lansert som et kompromiss for samling av sykehusene i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum.

Arnulf Kjos, avdelingsoverlege ved Sykehuset Innlandet Hamar, skriver i mandagens HA at han og de aller fleste spesialister, ønsker en samling av fire sykehus ved Mjøsbrua. Det har han trolig helt rett i, selv om det viktigste i dette ønsket trolig er samlingen og ikke plasseringen. Med innstillingen til torsdagens styremøte synes det imidlertid å være utopisk.

Innstillingen tilsier at det kan bli opprettholdt ett akuttsykehus og et elektivt sykehus i tillegg til et nytt Mjøssykehus. Den nye strukturen skal utredes, og ingen vet foreløpig hvilke to sykehus som skal bestå og hvilke som skal erstattes. Likevel er det foreslått lokalisering ved Mjøsbrua. Når vi vet at lokalisering ved Mjøsbrua, mest sannsynlig Moelv, bygger på forutsetningen om samling av fire sykehus, hvorfor opprettholdes denne lokaliseringen når forutsetningene endres? Et kompromiss mellom fire sykehus er ikke nødvendigvis beste løsning når det vil gjelde opprettholdelse av to somatiske og samling av to somatiske sykehus og to psykiatriske sykehus.

Ledelsen i HSØ viser til at det antas at lokalisering i tilknytning til en by antas å gi positive effekter for rekruttering. Byer har større tiltrekningskraft særlig for nyutdannede. Det er disse vi skal bygge kompetansen på. Vi må være attraktive slik at de beste ønsker å komme til Innlandet og utvikle både helsetjenesten og resten av arbeidsmarkedet. Innlandet trenger at vi legger alt til rette for at rekrutteringen til et nytt sykehus blir konkurransedyktig i kamp om de beste hodene og hendene.

Dagens sykehus har store rekrutteringsvansker i enkelte avdelinger. Utstrakt bruk av vikarer er kostbart, men viktigst er det at stadige skifter i bemanning innebærer en økt risiko for at kvaliteten på pasientbehandlingen ikke er god nok. Det er ikke akseptabelt.

Lokaliseringen utenfor en by er ikke i tråd med anbefalte retningslinjer for byutvikling. Sykehus er en byfunksjon pga behovet for rekruttering av fagfolk. Det nye Mjøssykehuset skal konkurrere med blant annet Kalnes, Drammen, Ahus og Ous om kompetansen. Når fagfolk vurderer å bosette seg og arbeide i Østlandsområdet, vil flere faktorer avgjøre hvilket sykehus de søker seg til. Hvordan er skoletilbudet for barna, arbeidsmuligheter for ektefeller, kultur- og fritidstilbud og kommunikasjonsmuligheter. Skal dette bygges opp i og rundt Moelv? Det har kommet protester på plassering av et mulig nytt sykehus i et mye brukt rekreasjonsområde nord for Moelv, er det ønsket utvikling med alt som etterspørres rundt en stor kompetansebedrift?

Vi kan i HA lese at Moelv skal bli det nye midtpunktet i regionen. Det skal bygges opp en by rundt det mulige nye sykehuset. Sykehuset skal dermed brukes til byutvikling. Dette framstår høyst risikabelt med tanke på rekruttering.

Er styret i HSØ komfortable med å fatte en beslutning om å bruke 8-9 milliarder kroner på et prosjekt ledelsen i HSØ faktisk signaliserer at ikke er den beste løsningen?

Hvorfor skal lokaliseringen av det nye sykehuset vedtas før arbeidet med utredningen av strukturen er startet?

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke