26. aug
Bris­ke­by­en Lyt­te­manns­lag: Mats Lil­le­haug, Hel­ge Harstad, Anne Bo­let­te Stang Eng og Fro­de Bernt­zen un­der tors­da­gens slipp­kon­sert for pla­ta «Start». Ban­det le­ver­te en strå­len­de kon­sert for de om lag 50 pub­li­kum­mer­ne på Ha­mar Teater.
Foto: Hen­rik Lang­gård
 
Ele­gan­se i alle ledd
Bris­ke­by­en Lyt­te­manns­lag slapp pla­ta «Start» på tors­dag. Det­te ble mar­kert med en stor­sla­gen kon­sert på kvel­den

Publisert: 26.apr.2018 22:16
Oppdatert: 26.apr.2018 22:15

Bris­ke­by­en Lyt­te­manns­lag ble star­tet opp i 2016 av Fro­de Bernt­zen. Han fikk med seg Mats Lil­le­haug på trom­mer, Anne Bo­let­te Stang Eng på vo­kal og tan­gen­ter og Hel­ge Harstad på bass. Sam­men spil­ler de mu­sikk som har røt­ter i man­ge sjang­re. Jazz, rock, pop og eks­pe­ri­men­tell mu­sikk var bare noen av sjang­re­ne ban­det var igjen­nom da de had­de pla­te­slipp på Ha­mar Teater tors­dag kveld.

et band i en klas­se for seg 

Det­te er et band som har klas­se i alle ledd. Trom­me­spil­let til Mats Lil­le­haug strå­ler av klas­se, ele­gan­se og ryt­me­fø­lel­se, Bas­sen til Hel­ge Harstad lig­ger ak­ku­rat der den skal være, og stik­ker seg fram der det ska­pes plass til den. Det­te mer­ket man godt i and­re del av låten «Kvar­ter­mes­te­rens Kla­ge». I den­ne låten fikk pub­li­kum også høre Anne Bo­let­te Stang Engs fan­tas­tis­ke vo­kal på en utra­di­sjo­nell måte. Det kun­ne opp­le­ves som litt mer­ke­lig i star­ten, men et­ter hvert som låten sat­te seg i sa­len ble det hele i grunnen me­get in­ter­es­sant og fen­gen­de.

Ele­men­tet i mu­sik­ken som skil­te seg ut fra de and­re mest, var Fro­de Berntzens gi­tar­spill. Bernt­zen spil­ler gi­tar med stor over­be­vis­ning, fi­nes­se og for lyt­te­ren er det gjen­nom­gå­en­de be­ha­ge­lig å høre på. Sam­men­satt er Bris­ke­by­en Lyt­te­manns­lag et band i en klas­se for seg selv. Sam­men lå­ter det som om de har holdt på i en halv manns­al­der. Ban­det le­ver­te på tors­dag kveld en kon­sert der de alle fikk bril­je­re, men det er in­gen tvil om at det­te er en sam­men­set­ning av mu­si­ke­re som er av de sjeld­ne. 

flott bruk av dy­na­mikk

En gjen­gan­ger ved tors­da­gens kon­sert var den flot­te bru­ken av dy­na­mikk. Ban­det tok pub­li­kum med på mu­sikk som ar­tet seg helt ifra det be­skjed­ne til det stor­slåt­te. Det­te var gjen­nom­ført i alle ledd, og det er in­gen tvil om at 

dy­na­mik­ken var med på å heve den­ne kon­ser­ten til nær­mest topp­ni­vå. Bris­ke­by­en Lyt­te­manns­lag er et band i ver­dens­klas­se, og det er bare et spørs­mål om tid før vi mu­li­gens kan få se de på de sto­re sce­ne­ne rundt om­kring i Norge. Ban­det slapp pla­ta «Start» bok­sta­ve­lig talt i gul­vet på Ha­mar Teater tors­dag kveld, og sam­ti­dig lo­vet de at de kom til å spille man­ge kon­ser­ter til høs­ten. Dis­se kon­ser­te­ne bør du få med deg om du er in­ter­es­sert i mu­sikk, for det­te ban­det le­ve­rer fra scenen.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke