24. aug
Forviklingene står i kø under John Falstaffs stadige nye utskeielser. Fra venstre: Yngve Sørli, Philipp Stengele, Jonas Kippersund, Martin Thorshaug, Inga-Live Kippersund og Trine Nyhus Lørum. Foto: Emma Tallulah Frydenlund Skåret
 
Ellevill Shakespeare på spritbrenneriet
Lat­ter­sal­ve­ne satt løst da Tur­né­kom­pa­ni­et had­de pre­mi­e­re på sin tred­je som­mer­fore­stil­ling på At­lung­stad.

Publisert: 23.jun.2016 22:54
Oppdatert: 23.jun.2016 23:01

På en hjem­me­snek­ret tribune ler til­sku­er­ne seg skak­ke, i det for­vik­lin­ge­ne ho­per seg opp på sce­nen. Tur­né­kom­pa­ni­et har hatt stor suk­sess de to sis­te åre­ne med Sha­ke­spea­re-fore­stil­lin­ger på At­lung­stad, og i fjor løs­te over 2000 bil­let­ter til ko­me­di­en «Å er det dekk driv mæ?». I år er det ko­me­di­en «The Merry Wives of Wind­sor» som skal til pers, og ar­ran­gø­re­ne hå­per på å slå fjor­å­rets re­kord.

Sha­ke­spea­re til Stan­ge

Nå er det rik­tig­nok ikke alt som er ved det van­te: Fru­e­ne i Wind­sor har flyt­tet fra vel­stå­en­de om­gi­vel­ser i Eng­land til gam­le tøn­ner og rus­tikk tegl­stein på At­lung­stad Bren­ne­ri. For når Sha­ke­spea­re spil­les mel­lom kornå­kre­ne i Stan­ge, er det ikke bare om­gi­vel­se­ne som er an­ner­le­des: Tur­né­kom­pa­ni­et tar Sha­ke­spea­re ned fra pi­de­stal­len og lar ham tras­ke rundt i po­tet­åke­ren i ste­det. «The merry wives of Wind­sor» er blitt til «Tull­fjøl og gjetbukk i Vest­byg­da» – og gam­mel­eng­elsk har blitt til klin­gen­de hed­marks­dia­lekt.

For­vik­lin­ger

Dik­te­ren har vært død i 400 år, men tur­né­kom­pa­ni­et vi­ser på bes­te vis hvor­for styk­ke­ne hans fort­satt er livs­kraf­ti­ge og en­ga­sje­ren­de. Her mø­ter vi alt fra me­lo­dra­ma­tis­ke fransk­menn til trei­ge bøn­der og ful­le tje­ne­re. Det gjel­der å hol­de tun­ga rett i mun­nen for å hol­de tritt når den ald­ren­de og usjar­me­ren­de John Falstaff prø­ver seg på det som kan kry­pe og gå av gif­te ko­ner, for for­vik­lin­ge­ne ho­per seg opp til uan­te høy­der når om­gi­vel­se­ne for­sø­ker å av­slø­re ham. 

Godt ma­nus

Den opp­rin­ne­li­ge teks­ten har blitt kut­tet og be­ar­bei­det en god del, men ma­nu­set og re­plik­ke­ne som le­ve­res på sce­nen er fort­satt på høyt nivå: Ord­spill og gull­korn sør­ger for at lat­te­ren sit­ter løst hele styk­ket igjen­nom.

Sjøl om det ikke er noe som helst av re­kvi­sit­ter for­an tri­bu­nen, ut­nyt­ter skue­spil­ler­ne fri­lufts­sce­nen for­an bren­ne­riet godt. Skue­spil­ler­pre­sta­sjo­ne­ne er ster­ke og jev­ne, og smi­let for­svin­ner ald­ri når un­der Falstaffs (Peter Kip­per­sund) sta­di­ge ut­skei­el­ser.

Sankthansaf­te­nen går fort unna mens man føl­ger de el­le­vil­le for­vik­lin­ge­ne. Er det en ald­ri så li­ten midt­som­mer­natts­drøm vi ser langs mjøs­kan­ten?

 
Fakta

Av: Hamar Teater.

Regi: Anders Kippersund.

Manus: William Shakespeare.

Medvirkende: Sarah Jaggi, Trine Nyhus Lørum, Ann Elin Lium, Jonas Kippersund, Inga-Live Kippersund, Peter Kippersun, Ferdinand Philippsønn Jaggi, Philipp Stengele, Yngve Sørlie, Martin Thorshaug, Johanne K. Nesdal og Jon Arne Arnseth.

Produsent: Jonas Kippersund.

Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke