25. aug
Glad pris­vin­ner: Fri­da Ån­ne­vik og fyl­kes­ord­fø­rer Dag Rønning un­der pris­ut­de­ling i fyl­kes­tin­get. Foto: Sig­urd Ar­ne­kleiv Bæk­ke­lund
 
Fridas store kveld
Det var en rørt Fri­da Ån­ne­vik som fikk over­rakt Hed­mark fyl­kes­kom­mu­nes kul­tur­pris av fyl­kes­ord­fø­rer Dag Rønning tirs­dag kveld.

Publisert: 15.des.2015 21:59
Oppdatert: 15.des.2015 22:10

– Det­te var skik­ke­lig stas! Jeg had­de ald­ri sett for meg på sam­me mot­ta­ker­lis­te som The­re­se Jo­haug, lo Fri­da Ån­ne­vik før hun mot­tok Hed­mark fyl­kes­kom­mu­nes kul­tur­pris for 2015. 

Da det i ok­to­ber ble kjent at vise­san­ge­ren fra Ha­mar skul­le mot­ta pri­sen, vis­te ju­ry­en til man­ge kva­li­te­ter hos pris­vin­ne­ren: «Gjen­nom sitt ar­beid som mu­si­ker, kom­po­nist og tekst­for­fat­ter har hun vi­de­re­ført den ster­ke tekst- og vi­se­tra­di­sjo­nen vi har i Hed­mark, sam­ti­dig som hun med sine ny­ska­pen­de ev­ner har bi­dratt til å gi vise­sjan­ge­ren nytt ut­trykk.», het det i be­grun­nel­sen. De mu­si­kals­ke tolk­nin­ge­ne av Prøysen og Bør­li var også en vik­tig år­sak til hun ble årets pris­mot­ta­ker. 

Det er ikke før­s­te gan­gen Ån­ne­vik mot­tar en høyt­hen­gen­de kul­tur­pris, både som tekst­for­fat­ter og som vi­se­san­ger. I 2013 fikk hun Spellemanspris, og i feb­ruar kun­ne hun mot­ta Prøy­sen­pri­sen.  

For­nøyd fyl­kes­ord­fø­rer

Fyl­kes­ord­fø­rer Dag Rønning men­te at ju­ry­en had­de kom­met fram til en ver­dig pris­vin­ner:

– Hed­mark har et kul­tur­liv som gjør at vi kan plukke fra øver­ste hylle, og i år har de fun­net en som man­ge av oss har et nært for­hold til. En av de hyg­ge­lig­ste opp­ga­ve­ne jeg har som fyl­kes­ord­fø­rer er å dele ut kul­tur­pri­sen, blant an­net for­di den spei­ler det mang­fol­det av kul­tur­ut­trykk vi har her i fyl­ket.

Ce­le­bert sel­skap 

Ån­ne­vik er i sel­skap med fle­re av fyl­kets mest kjen­te kul­tur­per­son­lig­he­ter – både ly­ri­ker­ne Vi­dar Sand­beck, Rolf Jacobsen og fol­ke­mu­si­ker Tone Hul­bæk­mo er blant de tid­li­ge­re pris­vin­ne­re. Fle­re av dem har også vært vik­ti­ge­re in­spi­ra­sjons­kil­der: I 2014  ble dik­te­ne til den før­s­te mot­ta­ke­ren, Hans Bør­li, til et eget al­bum med mu­si­kals­ke tolk­nin­ger av Ånnevik og bandet «In the Country»

Sam­men med en ke­ra­mikk­mas­ke laget av bildehogger Ast­rid Grue, fikk Ån­ne­vik overrakt en sjekk på 100.000 kro­ner fra fyl­kes­ord­fø­re­ren. Pris­vin­ne­ren selv er ikke et øye­blikk i tvil om hva hun skal bru­ke pen­ge­ne til:

– Nes­te år gir jeg ut ny pla­te, og pen­ge­ne her­fra kom­mer vel­dig godt med. Også får vi se om jeg også fort­set­ter å jobbe med Prøysen og Bør­li – men det er in­gen tvil om at jeg har lyst, av­slut­tet hun. 

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke