23. okt
Foto: Sigurd Arnekleiv Bækkelund
 
Salsafeberen herjet i kulturhuset
Kulturhuset kunne by på både salsakurs og cubanske toner torsdag kveld.

Publisert: 26.feb.2016 22:58
Oppdatert: 26.feb.2016 23:02

Spens­ti­ge ryt­mer, spre­ke blå­se­re og stor spil­le­gle­de: Den cu­bans­ke sal­sa­ar­tis­ten Alex­an­der Acosta var blant dem som sør­get for la­tin­ame­ri­kans­ke stem­nin­ger for­an et dan­sen­de pub­li­kum i Kirs­ten Flagstad-sa­len tors­dag kveld. Kul­tur­hu­set had­de in­vi­tert til «Sal­sa­fest», med både kon­sert, dan­se­kurs, og et ald­ri så lite sal­sa­nach­spiel for de iv­rig­ste dan­se­lø­ve­ne.

Ho­ved­trekk­plas­te­ret, den cu­bans­ke sal­sa­ar­tis­ten Haila Mompié, har vun­net fle­re pri­ser for al­bu­me­ne sine, og er kjent som en av de bes­te sal­sa­san­ger­ne på Cuba. Sam­men med lands­man­nen Alex­an­der Acosta had­de hun med seg et åttemanns sal­sa­or­kes­ter for å set­te i gang dan­se­fe­be­ren.

Var­met opp med dan­se­kurs

Skal det først dan­ses sal­sa, kan det for man­ge være greit med et kurs på for­hånd. Dan­se­in­struk­tø­ren Mai­kel An­gel stil­te med gra­tis dan­se­kurs i Pas­sa­sjen, myn­tet både på ny­be­gyn­ne­re og vi­de­re­kom­ne. Med mye ener­gi og hu­mor en­ga­sjer­te han de rundt fem­ti fram­møt­te – som stor­kos­te seg med dan­sen:

– Jeg dan­ser så mye som mu­lig, det er så be­fri­en­de! Ryt­me­ne i sal­sa er flot­te, og det er dei­lig å be­ve­ge hele krop­pen, for­tal­te Ma­ria Hollem. Hun syn­tes det var flott at ar­ran­gø­re­ne bød på et kort kurs på for­hånd:

– Det er fint at folk får mu­lig­he­ten til å være med i dan­sen på sån­ne kon­ser­ter. Det­te er en vel­dig so­si­al are­na, og da er det vik­tig at man blir in­klu­dert, men­te hun.

Danset seg inn i natta

Klok­ka ni var det klart for å star­te kon­ser­ten i Kirs­ten Flagstad-sa­len, og ener­gis­ke sal­sa­mu­si­ke­re ent­ret sce­nen. Det farts­fyl­te åp­nings­num­me­ret vak­te ju­bel i sa­len – og fle­re pub­li­kum­me­re slang seg ut på dan­se­gul­vet umid­del­bart. 

– Det var kon­ser­ten som lok­ket meg hit. Selv om jeg ikke går så mye på kon­ser­ter, vil­le jeg vel­dig gjer­ne høre sal­sa­ban­det- som jeg også hør­te for noen år si­den. Jeg prøv­de meg på dan­se­gul­vet un­der kur­set i stad, men føl­te ikke helt at jeg fikk det til, smil­te To­ril Hansen.

Men selv ikke et­ter kon­ser­ten var det slutt på dan­se­fe­be­ren: Ha­mar Sal­sa­klubb sør­get for at de iv­rig­ste kun­ne dan­se kvel­den ut til la­tin­ame­ri­kans­ke to­ner i kul­tur­hus­foa­je­en.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke