23. okt
Foto: Sigurd Arnekleiv Bækkelund
 
Skapte feststemning i Flagstad-salen
Ingrid Bjørnov og Øystein Sunde sørget for latterbrøl i en etterlengtet konsert i kulturhuset søndag kveld.

Publisert: 13.mar.2016 22:40
Oppdatert: 15.mar.2016 15:04

– Kjæ­re Ha­mar, en­de­lig! ut­brøt Ing­rid Bjørn­ov da hun og Øy­stein Sunde gikk på sce­nen i kul­tur­hu­set søn­dag kveld – til en for Ha­mar-publikumet et­ter­leng­tet kon­sert. Det vak­te nem­lig stor opp­sikt i fjor da det ble kjent at Bjørn­ov og Sunde var blant fle­re lands­kjen­te ar­tis­ter som ikke fikk opp­tre i kul­tur­hu­set. Interessen vis­te seg også å være stor et­ter at de en­de­lig ble slup­pet til: Da bil­let­te­ne ble lagt ut for salg i be­gyn­nel­sen av ja­nu­ar, ble hele Kirs­ten Flagstad-sa­len ut­solgt på un­der et døgn.

Stif­te­ma­skin som slag­verk

Både Bjørn­ov og Sunde er svært po­pu­lære og ulike artister. Sunde har bak­grunn fra blues og coun­try, og syn­ger san­ger med høyt tem­po. Bjørn­ov er der­imot mer ori­en­tert mot sang­ba­re me­lo­di­er. Også teks­te­ne og fram­fø­rings­stil er nok­så uli­ke, men den bob­len­de krea­ti­vi­te­ten som kjen­ne­teg­ner beg­ge ar­tis­te­ne er der helt fra start.

Den kom­mer spe­si­elt godt til ut­trykk i Bjørnovs sang «In­kas­so­var­sel», der hun syn­ger om ut­ford­rin­ge­ne ved å hol­de or­den på bi­lag og reg­nin­ger. Mens Bjørn­ov syn­ger «Forfalleri-forfallera» sør­ger Sunde for et ryt­misk og le­kent ak­kom­pag­ne­ment – ved å slå på hul­le- og stif­te­ma­ski­ner.

Spon­ta­ne sang­frag­men­t

Men det er i det de to ar­tis­te­ne går over i av­de­lin­gen de selv kal­ler «ymse» at det vir­ke­lig tar av. Her le­ker de seg med kor­te sang­frag­men­t som rom­mer alt fra en vise om FIFA-top­per (med «Dy­re­ne i Af­ri­ka» som me­lo­di) til en «Sint wie­ner­vals om eggepulveromelett». Ar­tis­te­ne fram­står som im­pul­si­ve, og det er her, når nes­te trekk er umu­lig å for­ut­se, at de er på sitt mor­som­ste.

Sunde glim­rer med sitt vir­tuo­se gi­tar­spill i «Black Mountain drag», og spil­er med fint ryt­misk driv. Der­et­ter setter de i gang den hu­mør­fyl­te du­et­ten «Fi­nans­ak­ro­ba­tikk». Dy­na­mik­ken mel­lom Bjørn­ov og Sunde er jevn, og beg­ge slip­per til med eget ma­te­ria­le noen­lun­de likt. 

Til tross for – el­ler kan­skje på grunn av - for­skjel­le­ne seg imellom klar­te de å mane fram lat­ter­brøl hele kvel­den.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke