8. des
Foto: Sigurd Arnekleiv Bækkelund
 
Vakre påsketoner i Hamar Domkirke
Det ble man­ge mek­ti­ge og dra­ma­tis­ke øye­blikk da Ha­mar Dom­kor fram­før­te Jo­han­nes­pa­sjo­nen sammen med Barokkanernesøndag kveld.

Publisert: 20.mar.2016 22.31
Oppdatert: 20.mar.2016 22.32

Pal­me­søn­dag var det høy­tids­stem­ning i Ha­mar Domkirke. Som en inn­gang til pås­ken fram­før­te Ha­mar Dom­kor sam­men med Barokkanerne Jo­han­nes­pa­sjo­nen–Jo­hann Se­bas­ti­an Bachs stor­verk om Jesu’ li­del­se og død.

Det er ikke uten grunn at Bach ofte blir kalt for «den fem­te evan­ge­list». Gjen­nom et halvt år­hund­re skrev han hund­re­vis av kir­ke­kom­po­si­sjo­ner, som er stapp­ful­le av avan­sert sym­bo­likk og dype re­li­gi­ø­se re­flek­sjo­ner.

Jesu li­del­ses­his­to­rie

Jo­han­nes­pa­sjo­nen står som et av Bachs stør­ste mes­ter­verk. Her føl­ger vi Jesu’ li­del­ses­his­to­rie, slik den blir for­talt i Johannesevangeliet. Bach lar en te­nor syn­ge evan­ge­lie­teks­ten, mens Je­sus og Pon­ti­us Pi­la­tus skild­res av to bassan­ge­re. Sang­so­lis­ter og kor bi­drar med mu­si­kals­ke og tekst­li­ge kom­men­ta­rer til hand­lin­gen. Der­med får styk­ket en hel­støpt form, der pa­sjons­his­to­ri­en blir be­lyst gjen­nom sta­dig nye per­spek­ti­ver.

Og her er det dra­ma­tikk helt fra før­s­te stund: I åp­nin­gen kna­ser blå­ser­ne mot hver­and­re i lan­ge me­lo­di­lin­jer, mens stry­ker­ne spil­ler et bøl­gen­de og uro­lig un­der­lag. Barokkanerne dri­ver pul­sen fram­over, og ska­per et in­tenst ak­kom­pag­ne­ment idet ko­ret kom­mer inn.

Dom­ko­ret kom­mer syn­ger med im­po­ne­ren­de ba­lan­se, tatt i be­trakt­ning at det i ut­gangs­punk­tet er klar over­vekt av kvin­ne­stem­mer i ko­ret. Når stem­me­ne etter hvert flet­ter seg rundt hver­and­re be­hol­der ko­ret et klart lyd­bil­de, selv om det av og til kan over­skyg­ge or­kest­ret litt.

Dyk­ti­ge sang­so­lis­ter

Val­get av sang­so­lis­ter har vært hel­dig: Mag­ne Frem­mer­lid skild­rer den usik­re Pon­ti­us Pi­la­tus med dra­ma­tisk bass­røst, mens Trond Hal­stein Moe glim­rer med im­po­ne­ren­de stem­me­kon­troll i rol­len som Je­sus. Te­nor Vi­dar Hellk­ås syn­ger evan­ge­lie­teks­ten med fin tekst­ut­ta­le, og svin­ger seg ele­gant opp i høy­den uten pro­ble­mer.

Dra­ma­tik­ken top­per seg når Je­sus pis­kes, og ko­ret syn­ger «Kors­fest ham». Et­ter at Je­sus ut­ån­der, får vi høre Bach på sitt al­ler mest gri­pen­de med Anna Oter­vik i alt­ari­en «Es ist vollbracht»–før ver­ket av­slut­tes på høy­ti­de­lig vis i den sørg­mo­di­ge kor­sat­sen «Ruht Wohl» og mu­si­kan­te­ne mot­tar stå­en­de ap­plaus fra pub­li­kum.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke