25. aug
 
Publikum lot seg begeistre av museumsnatta
6 museer bød på 55 forskjellige kulturopplevelser da de inviterte til Innlandets første Kulturnatt.

Publisert: 20.mai.2016 22:40
Oppdatert: 20.mai.2016 22:45

Folk strøm­mer til idet seks mu­se­er i Ha­mar og Stan­ge åp­ner dø­re­ne til det som er Innlansdets før­s­te mu­se­ums­natt. Det er Dom­kir­ke­od­den, Jern­ba­ne­mu­se­et, Mig­ra­sjons­mu­se­et, Flag­stad­mu­seet, Kunstbanken og At­lung­stad Bren­ne­ri som har gått sam­men for å ska­pe Inn­lan­dets før­s­te mu­se­ums­natt. Her har mu­se­e­ne både åp­nings­tid og ak­ti­vi­tets­til­bud litt uten­om det van­li­ge: På Dom­kir­ke­od­den kan man be­sø­ke un­der­jor­dis­ke mid­del­al­der­kjel­le­re, el­ler opp­le­ve drik­ke­vi­ser på At­lung­stad Bren­ne­ri.

Tu­rist i egen by

På Flagstad-mu­se­et lig­ger det lim­pis­to­ler og på­fugl­fjær på rek­ke og rad: I smia kan be­sø­ken­de nem­lig lage sine helt egne ope­ra­mas­ker.

– Vi had­de nok ikke sett for oss at vi skul­le lage ope­ra­mas­ker i kveld – men tar det på strak arm. Nå for­be­re­der vi oss på ope­ra­ball, og hå­per på ka­va­le­rer, spø­ker Anita Øst­heim. Både hun og ven­nin­na Ben­te Borgen er be­geist­ra for konseptet:

– Det­te bur­de bli en år­lig be­gi­ven­het, me­ner Borgen. 

– Det er jo ikke hver dag man får være tu­rist i egen by, sier Øst­heim.

– In­spi­re­ren­de for­mid­ling

To­ne­ne fra Lloyd Webbers «Ag­nus Dei» sve­ver mel­lom søy­le­ne i Ha­mar­do­men. Her åpnes det ut­stil­ling med smyk­ke­kunst­ner Kath­rine Lind­man. Bak i glass­byg­get mø­ter HA Mag­nus Semp­ler Hol­te, sek­sjons­le­der ved Dom­kir­ke­od­den - som var blant ini­tia­tiv­ta­ker­ne til ar­ran­ge­men­tet:

– Vi in­vi­ter­te mu­se­er og kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner i nær­om­rå­det, og de ga po­si­tiv umid­del­bart. Nå har vi job­ba in­tenst, og hå­per at alle in­ter­es­ser­te tar tu­ren, sier han. 

I Storhamarlåven sitter ar­keo­lo­gi­stu­dent Eli­se Knudsen. Hun er ikke i tvil om ver­di­en av sli­ke ar­ran­ge­ment:

– Det­te er en in­spi­re­ren­de og en­ga­sje­ren­de måte å for­mid­le his­to­ri­en på. Folk aner ikke hvor mye spen­nen­de som fin­nes i om­rå­det her, jeg hå­per mu­se­e­ne job­ber sam­men om å gjø­re fle­re sli­ke ting, sier hun smi­len­de. 

Og for­håp­nin­ge­ne kan fort bli inn­fridd, skal vi tru Semp­ler Hol­te:

– Hå­pet er å gjø­re det­te til en år­lig be­gi­ven­het, av­slut­ter han.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke