18. aug
 
Stortrives på landsfestival
30 ung­dom­mer fra Hedmarken er blant deltakerne på UKMs landsfestival i Trondheim.

Publisert: 27.jun.2016 13:46
Oppdatert: 27.jun.2016 15:31

– Det er jo litt ner­ver, men de fles­te som sit­ter i sa­len har stått på den sam­me scenen og veit hvor­dan det er. Også er det all­tid ju­bel et­ter­på, sier Tina Ha­rild­stad (15). Sam­men med Mi­chel­le Sme­rud (15) gjør hun seg klar til å spil­le en Grieg-du­ett for­an de and­re ung­dom­me­ne på UKMs lands­fes­ti­val mandag kveld.

Inspirerende 

UKM (Ung Kul­tur Mø­tes) sam­ler hvert år 25 000 ung­dom­mer på lo­ka­le kul­tur­mønst­rin­ger, med vidt for­skjel­li­ge kul­tur­ut­trykk- og in­ter­es­ser. Et­ter å ha kom­met vi­de­re fra både lo­kal- og fyl­kes­mønst­rin­ger i lø­pet av vå­ren, kun­ne nes­ten 600 ung­dom­mer fredag kveld inn­ta Olavs­kvar­ta­let i Trondheim – til lands­fes­ti­val og kul­tur­fest.

– Det er vel­dig ko­se­lig her, med mas­se folk og ting som skjer hele tida, sier Sme­rud. De to unge pia­nis­te­ne meld­te seg på lo­kal­mønst­rin­ga i Stan­ge et­ter å ha blitt opp­ford­ret av pia­no­læ­re­ren sin.

– Vi had­de ikke trodd at vi skul­le nå vi­de­re til lands­mønst­ring, fort­set­ter Ha­rild­stad – og beg­ge er eni­ge om at fes­ti­va­len in­spi­re­rer:

– Vi får lyst til å gjø­re mye an­net i til­legg, og ikke minst gode tips om hvor­dan vi kan ut­vik­le oss vi­de­re, sier de sam­stemt.

Mye å gjøre

Hedmarken er godt re­pre­sen­tert på årets lands­fes­ti­val. I til­legg tilSmerud og Ha­rild­stad del­tar 8 styk­ker fra grup­pa «Be­trakt­ning», Nordbygdarevyens Ung­doms­tea­ter og Ås­mund Gri­ni og Mar­te Emil­sen via UKM-Media.

– Det å få be­skje­den om at vi var vi­de­re fra fyl­kes­mønst­rin­ga var helt uventa og utro­lig gøy, for­tel­ler Martin Eng­li Støl­dal (17) fra Nordbygdarevyens Ung­doms­tea­ter over te­le­fon. De del­tar med ut­drag fra mu­si­ka­len «Grease», og var blant de før­s­te til å stå på scenen un­der lands­mønst­rin­ga. Støl­dal for­tel­ler at det er nok av ak­ti­vi­te­ter å fyl­le da­ge­ne med: 

– Her om da­gen had­de alle fyl­ke­ne hvert sitt inn­slag i en ge­di­gen kor­kon­kur­ran­se. I til­legg har vi både work­shops, eks­tra­fore­stil­lin­ger og mye annet. Jeg var på pro­gram­le­der­work­shop, og jeg tror ald­ri jeg har fulgt så godt med i en sko­le­ti­me som jeg gjor­de da. Vi blir en veldig sammensveisa gjeng i Ungdomsteatret av å være her, avslutter han. 

Landsmønstringa varer fram til tirsdag 28. juni. 

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
Miksinnslaget "Betraktninger" blander klassisk musikk, beatboxing, pop, teater og dans. Gruppa består av Ali Eibo (16), Elizabete Stirna (15), Emilie Granlund Amundsen
(15), Emily Brenjuk (15), Iselin Borg
(14), Kristoffer Skjølberg (19), Nina Lillestu (17) og Yvon Van Loon (15). Foto: Martha Linnea Pukallus
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke