5. des
BREDE GLIS: Gunnar A. Gundersen (til venstre) og Tor Andre Johnsen hadde brede glis da presenterte klarsignal for E6-utbyggingen videre nordover fra Kolomoen. Glisene er derimot langt smalere når det gjelder bompenger for bilistene. FOTO: Frank Brandsås
 
Blir ikke kvitt bompengene
Frp-topp Tor Andre Johnsen lovet E6-utbygging uten bompenger gjennom Hedmark. Gliset har blitt borte etter fire år i regjering.

Publisert: 03.sep.2017 09.32
Oppdatert: 04.sep.2017 08.36

– Synes du det er flaut at du ikke har fått fjernet bomstasjonene?

– Dessverre er det umulig slik flertallet er på Stortinget i dag. Det er motstand mot å fjerne bompengene på Stortinget, sier Johnsen.

– I forkant av valget lovet Frp at det skulle bli slutt på bompenger om dere kom i regjering?

– Jeg tror ikke du finner noen sitat der jeg garanterte det, sier Johnsen.

HAR BLITT BILLIGERE

Fakta er at selv med Frp i regjering blir store deler av E6-utbyggingen finansiert av bilistene.

– Vi har klart å redusere bomtakstene med 30 prosent disse fire årene. Vi har også redusert antall bompengeselskap fra 50 til fem, sier Johnsen.

For å forklare velgerne at løftet ikke er holdt, understreker han at det er en bedring.

– Før vi kom i regjering var det 50/50-deling av kostnadene mellom staten og bilistene. Nå er 70 prosent av kostnadene lagt på staten, sier Johnsen.

Han sier at for kort tid siden ble det kjent at staten skal bruke 790 millioner kroner mer på E6 fra Gardermoen til Kolomoen for å redusere bompengesatsene.

VANT IKKE SKATTESAK

Frp lovet også at eiendomsskatten skulle bli borte om de kom i regjering. Det sa Tor Andre Johnsen flere ganger før valget.

Resultatet er at flere kommuner tar inn mer i eiendomsskatt.

– I et demokrati så er det flertallet som bestemmer. Selv om Frp vil oppheve loven om eiendomsskatt, hjelper ikke det når vi ikke får flertall.

H- og Frp-regjeringen er helt avhengig av KrF og Venstre. Dessverre blokkerer de to småpartiene for at vi kan føre Høyre- og Frp-politikk, sier Johnsen.

Han understreker at Frp fortsatt er imot eiendomsskatt og vil fortsette den kampen i neste stortingsperiode.

FLERE BYRÅKRATER

En annen kjepphest for Tor Andre Johnsen og Frp har vært færre byråkrater:

– Sannheten er at det er blitt flere byråkrater med Frp i regjering?

– Når det gjelder påstanden om at vi har ansatt flere byråkrater, er den feil. Her blandes offentlig ansatte og byråkrater sammen i en «smørje». Flere politibetjenter og sykepleiere vil ikke si at det blir flere byråkrater, men en bedre og tryggere hverdag for folk flest, sier Johnsen.

HAR HOLDT LØFTENE

Høyre har sittet i regjering i fire år, og Kristian Tonning Riise (H) mener at partiet har gjort det de lovet:

– De viktigste løftene for Høyre i 2013 var en storsatsing på etter- og videreutdanning for lærere, innføre fritt behandlingsvalg, redusere helsekøene, bygge mer veg og bane raskere samt legge til rette for flere og trygge arbeidsplasser.

Vi har overoppfylt alle de løftene, hevder Tonning Riise.

Høyre har derimot ikke klart å fjerne formuesskatten slik de lovet:

– Formuesskatten er ikke fjernet helt, men den er redusert med en god del i denne perioden.

Det er viktig for å gjøre det mer lønnsomt å skape arbeidsplasser og for å forhindre en urettferdig konkurranse mellom norskeide og utenlandskeide arbeidsplasser, sier han.

Kristian Tonning Riise påpeker at formuesskatten dessuten er en skatt som blir betalt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd.

– Det er penger som hentes ut av bedriften som i stedet burde gått til nye investeringer og arbeidsplasser.

For neste periode har vi først og fremst lovet å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, sier Kristian Tonning Riise.

Ap: Anette Trettebergstuen

Firefelts E6 og jernbanen er ikke bygd?

– Ap har vært i opposisjon og ikke fått vedtatt vår politikk.

Ap lovet gjennom et regionalt såkornfond å utløse kapital til bedrifter i en tidlig fase?

– Ap har vært i opposisjon og ikke fått vedtatt vår politikk.

Primærnæringen har ikke fått bedre rammevilkår slik Ap gikk til valg på?

– Det blir samme svar som på de to andre; Ap har vært i opposisjon og ikke fått vedtatt vår politikk.

Hva har du og Ap gjort for å få gjennomslag for disse sakene, som faktisk var de tre viktigste for Hedmark Ap ved stortingsvalget i 2013?

- Vi har foreslått alle disse tiltakene i alternative statsbudsjett og i Nasjonal transportplan.

Høyre: Kristian Tonning Riise

Hvorfor har ikke Høyre i regjering sørget for økt kompetanse til folk i Innlandet?

– Å øke kompetansen til befolkningen i Innlandet er ikke noe som er gjort over natta. Det er et arbeid som må pågå over flere generasjoner, men jeg er helt sikker på at mye av det vi har gjort bidrar sterkt til det. Det handler om alt fra barnehage til høyere utdanning, til kommunikasjonsforbindelser som gjør Innlandet mer attraktivt å etablere seg.

Høyre har ikke klart å fjerne formuesskatten?

– Formuesskatten er ikke fjernet helt, men den er redusert med en god del denne perioden. Det er viktig for å gjøre det mer lønnsomt å skape arbeidsplasser og for å forhindre en urettferdig konkurranse mellom norskeide og utenlandskeide arbeidsplasser.

Høyre ville innføre karakter i skolen fra femte trinn. Det har ikke skjedd?    

- Høyre ønsket før valget i 2013 å innføre karakterer i noen fag i 5. klasse for å myke opp overgangen til ungdomsskolen. Men det var ikke flertall for det på Stortinget.

SV: Karin Andersen

SV gikk til valg på å ha kun 15 elever i klassene i barneskolen og kun 20 i ungdomsskolen og videregående skole?

– SV er ikke en del av flertallet nå. At regjeringen og støttepartiene deres er mot disse gode forslagene, kan ikke SV ta ansvar for. Et maks antall elever pr. lærer er et av SVs fem hovedkrav for å forhandle om ny regjering. Her er SV eneste parti som er helt på lag med foreldre, lærer og elevorganisasjonen.

SV ville også satse på tog framfor veg. Men det er det motsatte som skjer?

– I Nasjonal transportplan har SV innenfor vedtatt ramme, foreslått at jernbanen får 80 milliarder kroner ekstra. SV nedprioriterer større veiutbygginger i sentrale strøk og vil finansiere deler av jernbanesatsingen med bompenger. Det må til. Hvis ikke blir det ikke utbygd moderne tog før etter min tid. SV er jernbanepartiet framfor noe. 

MDG: Martin Løken

MDG lovet full InterCity-utbygging til Lillehammer i perioden?

– Regjeringen har dessverre prioritert asfalt og eksos foran InterCity-utbygging til Lillehammer. Vi vil ha tidenes satsing på jernbane, og det får man også mer av med et større Miljøpartiet De Grønne.

Rammevilkårene for landbruket er ikke blitt styrket slik dere lovet?

– Regjeringen er norsk matproduksjon på norske ressursers største motkraft. Vi satte av 900 millioner i vårt alternative jordbruksoppgjør. 110 millioner mer enn Senterpartiet. Miljøpartiet De Grønne vil kaste Frp ut av regjeringskontorene, og sikre matproduksjon i hele landet.

MDG vil bevare lokalsykehusene, men det ser vrient ut?

– Vi ønsker gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjoner og fagbasert ledelse. Dette får man mer av ved å stemme grønt ved årets valg. 

Sp: Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Hvorfor er det ikke blitt lovfestet varig vern av matjord?

– Fordi Senterpartiet tapte valget i 2013 og dette forslaget ikke har hatt flertall i Stortinget i perioden som har gått.

Hvorfor er ikke antall rovvilt blitt redusert?

– Fordi Høyre-statsråd Helgesen overprøvde et lovlig fattet vedtak om å felle ulv i og utenfor ulvesona.

Sp stemte for sammenslåing av kommuner når programmet sier noe annet?

– Senterpartiet stemte for det som står i vårt program; nemlig at kommunesammenslåing skal være frivillig. Dermed stemte vi i tråd med lokale ønsker både når kommunene ønsket å slå seg sammen og når de ikke ønsket å slå seg sammen. For Senterpartiet er lokalt folkestyre viktig og det viste vi ved å respektere lokale beslutninger i denne prosessen.

Sp lovet et mer variert arbeidsmarked og flere statlige arbeidsplasser til Hedmark?

– Senterpartiet har vært i opposisjon siden 2013 og har dermed ikke hatt mulighet til å styre flytting av arbeidsplasser.

Frp: Tor Andre Johnsen

Frp lovet E6-utbygging uten bompenger?

– Det er en politisk realitet at et stort flertall av velgerne og alle andre partier ønsker bompenger. Da blir det umulig for oss å fjerne alle bomstasjoner. Vi har fjernet sju bomprosjekter.

Hvorfor er det ikke innført forbud mot eiendomsskatt med Frp i regjering?

– Svaret er så enkelt at i et demokrati så er det flertallet som bestemmer. Selv om Frp vil oppheve loven om eiendomsskatt, så hjelper ikke det når vi ikke får flertall.

Du sa at Frp ville spare milliarder på kutt i byråkratiet – men det er flere byråkrater nå enn i 2013?

– Vi sparer skattebetalerne for milliarder både i kutt i byråkrati, effektivisering og drive AS Norge mer rasjonelt. Når det gjelder påstanden om at vi har ansatt flere byråkrater så er den feil. Her blandes offentlig ansatte og byråkrater sammen i en «smørje». Flere politifolk og sykepleiere vil ikke si at det blir flere byråkrater, men et bedre og tryggere hverdag for folk flest. 

Venstre: Ole Frode Mikkelsgård

Som støtteparti til regjeringen har Venstre ikke klart å opprettholde støtteordningene til landbruket?

– Takket være oss at vi har fått en stortingsmelding, som etter hvert ser bra ut. Det er takket være vår innsats at vi de siste fire årene har færre nedlagte bruk, økt produksjon og fått økt inntektsvekst for bøndene.

Venstre ville ha sykehuset i mjøsområdet innen 2020? Fortsatt mangler vedtaket.

– Jeg står ved at dette hadde vært både mulig og sterkt ønskelig. Pasientene fortjener et like godt helsetilbud her som i resten av landet. Hadde andre partier villet like mye som oss, ville det vært en realitet.

Dere lovet betydelig satsing på forskning og løfte fram Innlandsuniversitet?

– Det må være opp til Høgskolen Innlandet å planlegge videre utvikling. Campus-modellen har viktige fordeler ved å spre kompetansearbeidsplasser og gi muligheter i hele fylket. Samtidig er det nok en fordel med etablering av et tydelig hovedsete for et innlandsuniversitet.

KrF: Magne Rydland

KrF har vært støtteparti for regjeringen i fire år. Likevel ligger Innlandsuniversitet dødt?

– Dette var en prosess uten partipolitisk styring. Premissene for å nå status som universitet ble endret av NOKUT i perioden, og de ligger altså ikke i Stortinget. Dessuten ble Høgskolen i Gjøvik en del av NTNU, altså en del av universitetet med hovedadministrasjon i Trondheim mens Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har fusjonert uten å søke om universitetsstatus. Det kommer nok, men det er et stykke fram. Det er ikke Stortinget som tildeler universitetsstatus. Det er kriterier fastsatt av NOKUT som regulerer dette.

Rammevilkårene for landbruket har ikke blitt bedre selv om KrF gikk til valg på det?

– Med landbruksoppgjøret i vår friskt i minne bør det være vel kjent at KrF sitt forslag ikke fikk flertall fordi Venstre gikk bort fra sin lovnad og stemte for et redusert tilbud. Det førte til at forhandlingene dette året ikke løftet landbruket opp på et nivå som ellers i samfunnet.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke