buy Instagram followers
paykwik bozum
Evden eve nakliyat Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
hacklink
buy instagram followers
justin tv
paykasa paykwik
Kayseri escort bayan
sirinevler escort beylikduzu escort atakoy escort sisli escort atakoy escort sisli escort sirinevler escort beylikduzu escort beylikduzu escort
ankara escort ankara escort bayan
17. okt
 
Omstillingsforslag skapte strid
Styret i Sykehuset Innlandet måtte to ganger bak lukkede dører før man fant enighet om kortsiktige omstillinger i foretaket.

Publisert: 15.des.2016 08:41
Oppdatert: 15.des.2016 16:25

Det var forventet at debatten i styremøtet i Sykehuset Innlandet kunne overstige normal prosedyre, og styret måtte to ganger trekke seg tilbake bak lukkede dører for å diskutere punktene.

Det ble diskutert et revidert forslag, og forslaget ble til slutt vedtatt.

Det endelige vedtaket følger i stor grad Morten Lang-Rees anbefalinger, men styret ber om at det gjøres en økonomisk og faglig utredning i spørsmålet om samlokalisering av tilbudet innen fysikalsk medisin og rehabilitering som i dag drives i Ottestad og på Gjøvik.

VILLE UTSETTE MER

Styreleder Anne Enger ønsket i utgangspunktet å utsette avgjørelsene rundt flere av omstillingene Morten Lang-Ree har foreslått, til etter et vedtak om ny sykehusstruktur er fattet. Det ville bety en utsettelse på om lag ett år, men hun møtte mostand fra store deler av styret, som mente tiden var inne til å gjøre noe.

- Jeg var litt usikker da jeg kom i dag tidlig, så derfor foreslo jeg dette. Men nå føler jeg at det har foredlet seg, sier Anne Enger til Hamar Arbeiderblad.

Hun fikk ikke styret med seg på at flere av de andre omstillingsprosessene også skulle utsettes.

- Jeg foreslo egentlig at man skulle avvente og utrede, men når jeg merker at det ikke er flertall for det, må man finne en annen god løsning, sier Enger.

Hun vil nå arbeide for å skape ro i foretaket.

- Vi må samarbeide, og jeg vil prøve det jeg kan for å få det til. Jeg grunner også litt på hvordan jeg skal på idefasen til å bygge dialog og en felles forståelse, sier Enger.

ville utsette mer

Enger la i sitt alternative omstillingsforslag frem et forslag om å vente med avgjørelsene som vedrører omorganisering, lokalisering og finansiering av divisjonen for Habilitering og rehabilitering, flytting av nyfødtintensiven fra Elverum til Lillehammer, samling av døgntilbudet innenfor urologi på Hamar, samling av pacemakerinnleggelser på Elverum og en samling av tykktarmoperasjoner på Gjøvik. 

Styrelederen ville helst ha et vedtak om ny sykehusstruktur på plass før man eventuelt gjennomfører flere av de kortsiktige endringene.

- Vi stopper ikke de prosessene som er i gang, men vi får en ny direktør, og vi må se disse tiltakene i sammenheng med den lange prosessen, mente Enger.

Diskusjonen som fulgte blant styremedlemmene, viste at det er stor uenighet om forslaget. Derfor ba Anne Enger om en timeout på kontoret til direktør Morten Lang-Ree. Der satt styret et kvarters tid, og trakk seg også tilbake ved en senere anledning for å skrive et revidert forslag.

ville involvere fagmiljøene

Enger ønsket i sitt forslag at fagmiljøene skal involveres i omstillingsprosessen, at det skal konsekvensutredes, og ville at utredningene som omfatter tiltakene skal legges frem for styret etter at det er fattet et vedtak om fremtidig sykehusstruktur.

Spørsmålet er om dette var en strategi for å sikre ro og større samling rundt spørsmålet om den langsiktige prosessen, et vedtak om en helt ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet, som etter planen skal avklares høsten 2017.

- Det er et krav i organisasjonen at vi må gjøre strukturelle tiltak. Det er styrets ansvar å gjøre strukturelle tiltak. Det må være noen veldig gode grunner om vi skal vente, sa styremedlem Ove Talsnes.

Også flere andre styremedlemmer er kritiske til å utsette omstillingsprosessene.

- Jeg fornemmer en stor skuffelse om man ikke er djerv, men mitt spørsmål var følgende: ønsker vi å ta disse tingene opp i april/mars, eller kunne man av taktiske og politiske grunner vente til vi fikk idefasen på plass, sa Enger.

kritisk til bråk

Direktør Morten Lang-Ree, som overlater stillingen til Alice Beathe Andersgaard etter nyttår, viste i sin redegjørelse til styret at helseministeren har uttalt at Sykehuset Innlandet har en krevende fordeling av oppgaver mellom sykehusene, både faglig og ressursmessig. 

- Det mener jeg er en legitimering av prosessen, sa Lang-Ree.

Han hadde følgende kommentar til de kraftfulle reaksjonene som har kommet i kjølvannet av omstillingsforslagene:

- Styresaken som har blitt lagt frem, er ikke noe jeg har funnet på. Jeg har sjeldent hatt et så tydelig mandat. Det har vært klart kommunisert fra styret, ledelsen og tillitsvalgte, at nå må det tas grep. Det er en unison organisasjon som har kommunisert det. Det har vært et mandat fra et samlet SI, sa Lang-Ree.

- Jeg synes de reaksjonene som har kommet, har gått langt ut av proporsjonene. Noen forsøker å skape et inntrykk av at vi skal legge ned Lillehammer som et akuttsykehus. Vi rører ingen akuttfunksjoner, sa Lang-Ree.

Han fikk støtte av styreleder Anne Enger i at reaksjonene har vært sterke.

- Jeg mener det er en grundig utredning. Jeg synes ikke at tiltakene gir grunnlag for så sterke reaksjoner. Det er forsøkt å ta hensyn til en balanse mellom de ulike stedene. Jeg kan ikke forstå annet enn at det er gjort på en nennsom måte, sa Enger.

Føringene for forslagene som skal behandles av styret har vært som følger:

Alle sykehusene skal fortsatt være akuttsykehus, man skal tilstrebe større grad av samling av funksjoner, man skal ta utgangspunkt i foretakets økonomiske situasjon og finne balanserte løsninger.

LANG-REES FORSLAG

Her er de foreslåtte tiltakene fra Morten Lang-Ree og ledelsen, som styret snart skal ta stilling til:

Slå sammen sykehusdivisjonene Lillehammer og Gjøvik til divisjon Gjøvik/Lillehammer.

Avvikle divisjon Habilitering og rehabilitering, og fordele divisjonens oppgaver mellom de somatiske sykehusdivisjonene. Fysikalsk medisin og rehabilitering, som i dag holder til i Ottestad og Solås på Gjøvik, samlokaliseres på Løbakk på Ingeberg.

Utrede mulighetene for en samling av nyfødtintensiven på Lillehammer. Det vil i såfall bety at tilbudet i Elverum legges ned.

Døgntilbudet innenfor urologi samles på Hamar, men styret forutsetter at det fortsatt skal være tilbud om urologisk poliklinikk/dagtilbud på Lillehammer.

Pacemakerinnleggelser i Sykehuset Innlandet er foreslått samlet på Elverum.

Tykktarmskreftoperasjoner i Oppland samles på Gjøvik i løpet av første halvår 2017, men først skal det foretas en risiko- og sårbarhetsvurdering av tiltaket.

Redusere utgiftsnivået til stabsfunksjoner med fem millioner kroner.

minus 110 millioner

Første del av styremøtet ble i hovedsak brukt til å diskutere neste års budsjett.

Økonomidirektør Nina Lier kunne i sin redegjørelse til styret fortelle at de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, styrer mot et merforbruk på 110 millioner i 2016.

Resultatprognosen for divisjon Hamar - Elverum er satt til minus 32 millioner kroner, etter et svært negativt driftsresultat i oktober.

- Det er behov for å effektivisere driften ytterligere. Det er behov for omstillingstiltak som har effekt over tid, sa Lier.

Det er satt av 28 millioner kroner til omstilling, og i tillegg er det midler til bygningsmessige tilpasninger. De somatiske divisjonene vil også få tilført ekstra midler i 2017.

- Omstilling vil gi sunnere økonomi over tid, mente Lier, og viser til behovet for en bærekraftig økonomi.

vedtok budsjett

Men de somatiske sykehusdivisjonene er på sin side ikke i mål med sine budsjett for 2017, og administrerende direktør Morten Lang-Ree presiserte viktigheten av å få et budsjett i havn før utgangen av 2016.

- Budsjettet er saldert på foretaksnivå, og er et budsjett vi kan stå inne for. Budsjettet er ikke saldert på divisjonsnivå, men vi ser at det vi mangler, har vi dekning for, sa Lang-Ree.

- Vi er i en situasjon hvor vi er nødt til å få økonomien på plass, og vi er nødt til å sikre en prosedyre på budsjettet, sa styreleder Anne Enger.

Styret vedtok til slutt det foreslåtte budsjetter for 2017, men med et krav om at divisjonenes balanserte budsjetter blir presentert for styret 26. januar. 

- Jeg har full forståelse for at styret vil ha et saldert budsjett på divisjonsnivå, sa direktør Morten Lang-Ree.

Opplendingene har samlet seg

Sykehusansatte i Lillehammer, politikerne i byen likedan, er i opprør på bakgrunn av sykehusdirektør Morten Lang-Rees forslag til omorganisering av sykehusene.

Nå får lillehamringene støtte fra politikerne i alle kommuner i Oppland, unntatt Lesja og Dovre. De advarer mot å vedta de foreslåtte flyttingene av funksjoner som skal behandles av styret i Sykehus Innlandet i dag.

Selv om det har vært kraftige reaksjoner de siste dagene på sykehusdirektørens forslag, er ingen ting endret, og en samlet ledergruppe står nå bak toppsjefen foran dagens styremøte.

Målrettet arbeid for nedtak av senger gjennom å bruke beste praksis for liggetid samt utnytte stordriftsfordeler gjennom færre og større sengeposter.

Det settes et særskilt effektivitetskrav for staber og interne servicefunksjoner på 5 millioner kroner i økonomiplanperioden 2017-2020.

Vi følger styremøtet, og holder deg løpende oppdatert med hva som skjer. 

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
evden eve nakliyat