23. okt
 
«Splitter pine» i Ringsaker Frp
Tor André Johnsen hevder han nærmest ble angrepet av Hans Kristian Arnkværn da DumDum Boys spilte i Brumunddal i fjor sommer. Selv avviser Arnkværn alt.

Publisert: 01.jun.2017 16:49
Oppdatert: 01.jun.2017 20:18

Hvem snakker sant? Med to vidt forskjellige forklaringer er det åpenbart at minst en av partene forteller en svært modifisert utgave av sannheten.

Dag tre av rettssaken ble dramatisk da stortingsrepresentant Tor André Johnsen skulle vitne på telefon. Arnkværns advokat Per Danielsen startet med å hamre løs på Johnsen fordi han ikke hadde møtt opp som vitne dagen før.

– Jeg kan ikke forlate Stortinget uten å få fritak. Det var ingen vrangvilje fra min side, hevdet en presset Johnsen i retten.

– Jeg gjør deg oppmerksom på at det vil bli framsatt begjæring om rettergangsbot fordi du ikke møtte, sa en irritert Danielsen.

Her kan du lese hele vårt referat fra den dramatiske dagen i tingretten.

Angivelig festivalkrangel

Johnsen ble deretter grillet om en episode som skal ha skjedd på fjorårets Tømmerstock i Brumunddal. Johnsen har hevdet at han ble oppsøkt av en beruset og aggressiv Arnkværn som flere ganger dyttet ham. Ifølge Johnsen endte det hele med at Arnkværn ble kastet ut fra festivalen.

Danielsen krevde svar på om det angivelige bråket kan ha påvirket Frp-medlemmer til å stemme for en eksklusjon av Hans Kristian Arnkværn da saken to dager senere ble behandlet på Hedmark Frps styremøte.

– Det blir spekulasjoner jeg ikke kan svare på. Jeg var ikke på møtet og vet ikke hvem som har stemt hva, svarte Johnsen.

– Ingenting skjedde

Arnkværn fortalte en helt annen versjon om episoden på Tømmerstock. Han opplyste at han var der sammen med kjæreste og Frp-kollega Katrine Jakobsen Solberg.

– Vi har åpenbart en stortingsrepresentant som husker ting som ikke har skjedd. Det har ikke skjedd noe utover en opphetet debatt. Det har ikke vært noe fysisk, hevdet Arnkværn.

Arnkværn hevdet at han og Solberg ble oppsøkt av Tor André Johnsen den aktuelle kvelden.

– Vi hadde hatt et veldig hyggelig lag med formannskapet, varaordfører og flere fra fylket. Hvis vi hadde oppført oss veldig dårlig, så hadde nok både media og andre politikere merket seg det. Det er kun Johnsen som føler seg forulempet, sa han i retten.

Arnkværn avviser all dytting, knuffing og fysisk konfrontasjon. Sammen med advokat Danielsen vil Arnkværn bruke episoden som eksempel på at han skal ha blitt utsatt for falske beskyldninger.

Vakt sier han hjalp Johnsen

I ret­ten ble det lest opp en skrift­lig ut­ta­lel­se fra en navn­gitt vakt som skal ha hjul­pet Johnsen den ak­tu­el­le kvel­den. Vak­ten hev­der han grep inn i en si­tua­sjon og vis­te Arn­kværn vekk fra fes­ti­va­len, noe Arn­kværn be­nek­ter på det sterkeste.

Før rettsmøtet hadde Danielsen kon­tak­tet vakt­sel­ska­pet på Tømmerstock med spørs­mål om det hadde vært noen epi­so­de mel­lom Arn­kværn og Johnsen.

I ret­ten les­te Danielsen opp sva­ret, hvor sel­ska­pet kun­ne be­kref­te at det had­de vært en kon­flikt mel­lom tre ikke navn­git­te per­so­ner, men at si­tua­sjo­nen ikke skal ha med­ført stør­re dra­ma­tikk.

Krever oppreisning

Ad­vo­kat Per Danielsen ber ret­ten fast­set­te et stort og pas­sen­de opp­reis­nings­be­løp på veg­ne av Hans Kris­ti­an Arn­kværn.

Et av de vik­tig­ste punk­te­ne i Danielsens pro­se­dy­re var de­fi­ni­sjo­nen av hva be­gre­pet «vold» in­ne­bæ­rer. Ad­vo­ka­ten ar­gu­men­ter­te for at Arn­kværn ikke bruk­te vold i kon­fron­ta­sjo­nen med Ei­nar Glasø på sty­re­mø­tet i mai 2016.

– Pir­king på bril­ler er helt ir­re­le­vant. Hvis du blir spyt­tet på el­ler ut­satt for an­nen og mind­re le­gems­for­nær­mel­se, så er vi uten­for det som ram­mes av straf­fe­be­stem­mel­sen, hev­det Danielsen.

Ad­vo­ka­ten ber ret­ten fast­set­te et pas­sen­de opp­reis­nings­be­løp.

Jo­han Aas’ ad­vo­kat Trond Hat­land har en helt an­nen me­ning.

– Arnkværns for­kla­rin­ger er ikke tro­ver­di­ge. Opp­reis­ning skal kun til­kjen­nes der­som det er ri­me­lig. I den­ne sa­ken er det ikke det. Arn­kværn skap­te si­tua­sjo­nen selv, og har hel­ler ikke be­kla­get seg, sa Hat­land – som in­di­rek­te ba om at Jo­han Aas fri­fin­nes.

Ting­ret­ten skal nå bru­ke rundt fire uker på å avsi en dom.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke