15. des
Talentfabrikk: Børre Østvang har mange talenter på sitt U20-lag som kan bli stammen i A-laget om noen år. Det må vi utnytte, sier han.
 
- Talenter i kø hvis de forvaltes riktig
Det er in­gen fare for fram­ti­da i Stor­ha­mar Dra­gons om det skul­le bli spil­ler­flukt et­ter årets se­song.

Publisert: 07.apr.2014 04.00
Oppdatert: 07.apr.2014 04.00

På U20-la­get til Stor­ha­mar som vant NM-tit­te­len i går kveld et­ter tre stra­ke mot Lø­ren­skog, er det åtte-ni spil­le­re som la­gets tre­ner, Bør­re Øst­vang, me­ner bur­de mat­ches i A-stal­len fra som­me­ren av.

Stor­ha­mar-le­del­sen har vars­let slan­king av lønns­bud­sjet­tet for­an nes­te se­song. Da kan det lig­ge an til at fle­re av årets A-spil­le­re vel­ger seg en an­nen ar­beids­gi­ver. Det­te tren­ger ikke bety kri­se. Med et U20-lag som vin­ner både NM og se­ri­en bør det være en del yng­re spil­ler­ne som kan byg­ges opp til å bi­dra på A-la­get.

Noen etab­lert al­le­re­de

- De åtte-ni spil­ler­ne har alle for­ut­set­nin­ger til å gjø­re det bra på eli­te­la­get. Noen av dem har al­le­re­de vært inn­om A-stal­len, and­re vil helt sik­kert få an­led­ning til å tre­ne sam­men med A-la­get i som­mer, sier U20-tre­ner Bør­re Øst­vang.

Han nev­ner to 1996-gut­ter som er høy­ak­tu­el­le: Mar­tin Gran og Vet­le Lind­stad. Dis­se har lands­lags­spill for U18 og blir tro­lig med til vå­rens VM, Øst­vang byr også fram keep­eren sin, Da­ni­el Jør­gen­sen. Han har vært se­ri­ens og slutt­spil­lets bes­te keep­er og er en spil­ler med po­ten­si­al til vi­de­re ut­vik­ling.

- Vi har også noen 1994-mo­del­ler som kjen­ner A-la­get fra før: Ei­rik Sal­sten har vært på A-la­get, men er usik­ker på fram­ti­da. Mag­nus Eik­rem Hau­gen er etab­lert i A-trop­pen, Ole Pet­ter Øver­gaard li­ke­så og Si­mon Tom­bre har også spilt på høy­es­te nivå. Si­men Sveen og Jør­gen Lang­da­len har nådd topp­al­der for U20-trop­pen og bør kun­ne være ak­tu­el­le for A-stal­len.

Nor­ges bes­te i U20

- Alle dis­se spil­ler­ne re­krut­te­res fra et lag som har vært su­ve­re­ne i vin­ter. Det er vik­tig at vi for­val­ter dem rik­tig. Det er også vik­tig at gut­ta selv for­val­ter ta­len­tet sitt. Det blir for dumt å sit­te på tri­bu­nen om fire år og spør­re seg selv hvor det ble av dem. Spil­ler­ne det gjel­der må få en sjan­se til å inn­fri, sier Øst­vang som me­ner at klub­ben ikke har vært god nok på det­te til nå.

- Det er vik­tig at vi leg­ger gode pla­ner for dis­se spil­ler­ne fram­over, sier Bør­re Øst­vang.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke